Selnica ob Dravi: Kakšno vodo pijejo?

Selnica ob Dravi (vir: selnica.si)

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je tudi lani preverjal pitno vodo, ki jo je v letu 2021 občini Selnica ob Dravi dobavljal Mariborski vodovod. Laboratorij je vodo ocenil kot skladno z zahtevami pravilnika o pitni vodi.

Glede na obseg opravljenih preskušanj ocenjujejo pitno vodo kot varno.

Pri nadzoru pitne vode so na celotnem območju, ki ga pokrivajo, skupno odvzeli 2209 vzorcev za mikrobiološka in 104 za kemijska preskušanja.

V celotnem sistemu je bilo mikrobiološko neskladnih 2,8 % vzorcev, to je 62 vseh. Kemijsko neskladnih vzorcev niso ugotovili. Pitna voda v občini Selnica ob Dravi pa je varna.

M. P.