Selnica ob Dravi: Predstavitev predloga ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Selnica ob Dravi (vir: selnica.si)

Občina Selnica pod vodstvom županje dr. Vlaste Krmelj je pripravila več srečanj, kjer predstavlja predlog ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselja, kjer ne bo urejen centralni kanalizacijski sistem. 

Prvo srečanje je bilo sinoči v Vaškem domu Sp. Slemen.

Naslednja srečanja bodo:

– Za območje Gradišča na Kozjaku bo srečanje danes, v torek, 4. oktobra, ob 19. uri, v Domu krajanov Gradišče na Kozjaku.

– Za območje Črešnjevec – Fala bo srečanje jutri, v sredo, 5. oktobra, ob 18. uri, v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.

– Za območje Sv. Duha na Ostrem vrhu bo srečanje v četrtek, 6. oktobra, ob 19. uri v domu Lackovega odreda, Sv. Duh na Ostrem vrhu 47.

Občina je po zaključku projekta Izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Občini Selnica ob Dravi intenzivno širila kanalizacijsko omrežje. Kljub širitvi je ostalo kar nekaj območij še vedno neopremljenih z javnim kanalizacijskim sistemom.

Za celovito rešitev ustreznosti odvajanja in čiščenja odpadne vode na navedenih območjih občina pripravlja operativni program, s katerim želi neopremljena območja urediti na način izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

Omenjena rešitev se skozi pripravo programa kaže kot ekonomsko in ekološko sprejemljiva.

Progam želi občina predstaviti občanom in pridobiti povratne informacije, da lahko nadaljuje z načrtovanjem sofinanciranja MKČN, je zapisala županja dr. Krmeljeva.

M. P.