Selnica ob Dravi: V pripravah na izgradnjo novega vrtca

Osnovna šola Selnica ob Dravi, v okviru katere deluje tudi vrtec Kobanček.

V Občini Selnica ob Dravi, ki jo vodi dr. Vlasta Krmelj, so začeli z reševanjem problematike dotrajanega in premajhnega vrtca ter pripravo projekta za izgradnjo novega.

V načrtu razvojnih programov je novi vrtec ocenjen na 2,29 milijona evrov. Predvidoma naj bi bila gradnja končana najpozneje do leta 2021, občina pa še nima povsem zagotovljenega denarja za to.

Za novoizvoljeno županjo je izgradnja novega vrtca prioriteta. Obstoječi je namreč star, premajhen in neprimeren za delo ter bivanje otrok.

Iz gradiva za sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 14. februarja, je razvidno, da bo občina vrtcu Kobanček v Selnici letos kupila sušilni stroj v vrednosti 2000 evrov, da jim bodo tako olajšali delo.

Vrtec je sicer priključen k Osnovni šoli Selnica ob Dravi oziroma je njena organizacijska enota, zato ravnateljica šole vodi tudi vrtec, pri čemer ji pomaga njena pomočnica.

Županja želi dolgoročno v občini poleg vrtca med drugim urediti tudi športno dvorano. Povedala je, da bodo strateško gradili na kolesarskih in pohodnih poteh v zeleni in čisti naravi kot osnovi za razvoj turizma, ki je selška strateška gospodarska panoga. Pri tem računa tudi na sodelovanje potencialnih investitorjev.

M. P.