Selnica ob Dravi: Vlasta Krmelj je imela prav

Selnica ob Dravi

Dr. Vlasta Krmelj, ki bo na prihajajočih novembrskih volitvah kandidirala za županjo občine Selnica ob Dravi, je bila pred kratkim na naše vprašanje o dosedanjem vodenju občine precej kritična. Njene navedbe zdaj potrjujejo tudi občinski dokumenti. Prejšnji župan Jurij Lep jo je namreč raje popihal v državni zbor, občino pa prepustil v leru in izgubi.

Zadnja seja občinskega sveta je bila 14. junija 2018, 11 dni po državnozborskih volitvah, naslednja je sklicana šele za četrtek, 18. oktober. Na seji bodo svetniki med drugim obravnavali tudi poročilo o poslovanju občine v prvem polletju 2018.

Občina je v prvem polletju, ko je to vodil še Lep, dosegla 1,58 milijona evrov prihodkov, realizacija je bila 40 odstotkov letnega načrta. Občinsko blagajno so večinoma polnili z dohodnino, realizacija pri dohodnini je bila namreč 50-odstotna. Izredno visok odstotek pa je bil dosežen pri pobranih globah in denarnih kaznih. Za celo leto so načrtovali 6.500 evrov glob in kazni, že v prvem polletju pa so pobrali 3.770 evrov ali 92 odstotkov letnega načrtovanega zneska.

Na drugi strani pa niso bili tako marljivi pri pobiranju denarja iz državne blagajne ali evropskih skladov. Iz državnega proračuna so prejeli vsega četrtino oz. 48.303 evre ali 25 odstotkov načrtovanega zneska. Iz evropskih skladov pa niso prejeli niti evra, ob tem so bili že načrti zelo skopi, saj so za celo leto načrtovali zgolj 45.900 evrov iz evropskih skladov.

Kaj pa odhodki, poraba?

V prvem polletju so porabili 1,72 milijona evrov ali 42,7 odstotka letnega načrtovanega zneska. Za občinsko upravo – skupne službe so porabili 261.896 evrov (40 odstotkov načrtovanega letnega zneska). Župan je občino v prvem polletju stal 39.077 evrov ali 49 odstotkov letnega načrtovanega zneska. Podžupan pa še 3.104 evre ali 49,3 odstotka načrtovanega letnega zneska.

In ostala poraba?

Občinski svet in odbori  18.181 evrov
Nadzorni odbor      978 evrov
Komunala 545.401 evro
Družbene dejavnosti 838.797 evrov
Kmetijstvo in turizem   12.650 evrov

Ob vsem tem so porabili 131.449 evrov več kot so prejeli v občinsko blagajno. Če so ostale postavke pri prihodki pod planiranimi (razen kazni in glob), je bil primanjkljaj za 16,3 odstotka višji od načrtovanega za leto 2018.

Preverili smo še investicije. Za investicije v prvem polletju niso ničesar porabili, če izvzamemo 9.478 evrov, kolikor so jih za naložbe nakazali javnim zavodom.

Ob vsem tem je bila občina ob koncu prvega polletja zadolžena za 48.276 evrov.

Vir: www.selnica.si

Spomnimo, kaj je na vprašanje o oceni dosedanje dela vodenja občine povedala dr. Vlasta Krmelj.

Dr. Vlasta Krmelj bo novembra kandidirala za županjo Občine Selnica ob Dravi.

“Občina je v zelo slabem finančnem stanju, imamo tudi že izkoriščen skoraj celoten kreditni potencial. Kredite bomo odplačevali do leta 2028. Prav tako nima pripravljenih razvojnih programov in načrtov. To pomeni, da tudi projektne ideje še niso pripravljene. V zadnjih 12 letih v občini ni bilo javne razprave o strateškem razvoju naše občine, ki ima veliko razvojnih potencialov. Gradila se je določena infrastruktura, ki ni končana. Imamo kulturni dom, na katerega smo ponosni, vendar premalo denarja za kvaliteten programe in vzdrževanje. Imamo Jabolčno pohodniško in kolesarsko pot, ki pa ji je treba dati več vsebine in jo podaljšati v druge predele občine. Občina Selnica je tudi ena izmed redkih občin v Sloveniji, ki nima urejenih pločnikov, a se nahajamo na eni izmed najbolj prometnih državnih cest. Športniki že več kot 10 let čakajo na dvorano. Cesta na Duh na Ostrem vrhu je potrebna obnove, potrebe občanov v Gradišču so bile tudi pozabljene. Nerešenih zadev je zelo veliko.”

M. P.