Selnica ob Dravi: Za razvoj občine 10,3 milijona evrov

Selnica ob Dravi (vir: selnica.si)

Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov dolgoročno pomagamo k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi.

Iz proračunskih virov države je za razvoj slovenskih občin realiziranih in predvidenih skupaj 6,760 milijarde evrov, iz evropskih skladov pa je odobrenih 1,220 milijarde evrov.

S temi sredstvi bo skupno izvedeno 2416 projektov, od tega bo 2185 projektov sofinanciranih iz EU sredstev.

Kljub izrednih razmeram v zadnjih dveh letih, ki smo jih bili priča zaradi pojava virusa SARS-COVID 19, pa je vlada pod vodstvom Janeza Janše uspešno zagnala vrsto projektov po celotni Sloveniji.

Tudi v Selnici ob Dravi smo priča projektom, ki jih sofinancira država, in sicer v vrednosti nekaj več kot 10,3 milijona evrov.

Do sedaj sta bila v občini Selnica ob Dravi realizirana dva od skupno predvidenih štirih projektov, ki jih sofinancira država:

– Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave in

– Dravska kolesarska povezava na odseku HE Fala – Jabolčna pot.

Vrednost teh dveh projektov je skupno znašala dobrih 3,5 milijon evrov.

Trenutno sta v načrtu še dva projekta, in sicer:

– Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Rušah, ki naj bi bila realizirana še v letošnjem letu.

– Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji, ki je tudi največji projekt v Selnici ob Dravi vreden 4.348.258 evrov, pa naj bi bila dokončana do konca avgusta naslednje leto.

Mala in srednja podjetja pa bodo iz EU sredstev prejela spodbude za digitalno transformacijo v vrednosti nekaj več kot 85.000 evrov.

M. P.