Šentilj: Ko zmaga Pojbič, se bo Žvab spet posvetil vlogi alternativnega zdravilca?

Poslanec Marijan Pojbič

Leta 2014 so Šentiljčani izvolili zanimivega župana. Belokranjca, konkretneje Črnomaljca Štefana Žvaba, ki na uradni županski strani svojo rodno Belo krajino zamolči, navede le, da je bil leta 1962 rojen v Novem mestu. Belokranjci, ki se rodijo v porodnišnici, pa so tako vsi rojeni v Novem mestu, v Splošni bolnišnici Novo mesto, oddelek Porodnišnica.

Ampak to ni vse. Štefan Žvab se je volivcem in volivkam občine Šentilj leta 2014 predstavljal kot neodvisni kandidat. Kandidiral je s podporo Neodvisne liste Štefana Žvaba, s prvopodpisanim Markom Braniselom. Zmagal je v drugem krogu, njegova lista je dobila največje število občinskih svetnikov. Kmalu pa je za Šentiljčane sledil šok, čedalje jasneje je postajalo, da je Žvab politično blizu SD oziroma starim silam, kar se je izkazalo že leta 2015, ko je bil zelo zadovoljen, da je bil v Šentilju nastanitveni center za ilegalne migrante. Sam jih je imenoval “begunci”, četudi je jasno, da ni šlo za nikakršne begunce.

Neokusno od Žvaba in ponižujoče za Belokranjce

Štefan Žvab (vir: twitter)

Za Dnevnik se je 23. oktobra 2015 predstavil celo kot “migrant, ki se je pred 20 leti preselil iz domačega Črnomlja v Šentilj”. Če bi danes to predstavili Črnomaljcem, bi mu verjetno ob vstopu preko Gorjancev postavili zaporo.

Žvab je leta 1981 končal srednjo metalurško šolo v Ljubljani in potem nadaljeval študij na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Ljubljana, smer metalurgija. Diplomiral je leta 1988. Obstaja velika možnost, da ga je pri šolanju štipendiralo črnomaljsko podjetje Belt, v sklopu katerega je delovala tudi livarna. Belta ni več, livarna pa še vedno obstaja in deluje v sklopu podjetja Livar iz Ivančne Gorice. V Beli krajini pa je bilo nasploh vsa leta in desetletja veliko pomanjkanje izobraženih metalurgov. Toliko o tem, da je bil “migrant”. Nasploh pa je Bela krajina del Slovenije.

Žvab ustanovitelj več podjetij, imel je tudi status alternativnega zdravilca

Poslovne povezave Štefana Žvaba (vir: gvin.com) Podatki, ki so poudarjeni, kažejo, da je Žvab v teh ustanovah aktiven. V manj poudarjenih pa pomeni, da ni več na teh funkcijah.
Štefan Žvab kot alternativni zdravilec (vir: Google)

Iz spletne baze Gvin.com je razvidno, da je Žvab še vedno solastnik podjetja Ekosur-SL, d. o. o., s sedežem v Celju. Bil je tudi ustanovitelj in zastopnik podjetja EKO ideja, nadalje tudi ustanovitelj podjetja Gorenje Surovina in zastopnik podjetja TDR-Megras iz Ruš.

Iz podatkov pa posebej izstopa Štefan Žvab kot samostojni podjetnik. Po izvolitvi za župana je ta status sicer zaprl, je pa več kot zanimivo.

Ko smo v Google odtipkali ta s. p., je ta izbral to, kar vidite na sosednji fotografiji.

Zakaj Pojbič v naslovu?

Zato, ker je iz večine spletnih naslovov razvidno, da so v Šentilju z Žvabom kot županom zelo nezadovoljni. Svojo kandidaturo pa je že najavil domačin Marijan Pojbič, znan kot poslanec Državnega zbora RS že peti mandat.

Kot kažejo odzivi je Pojbičeva izvolitev za naslednjega župana občine Šentilj najbolj verjetna.

In kaj bo počel Žvab?

Nadaljeval bo lahko tam, kjer je končal leta 2014, kot alternativni zdravilec na domačem naslovu. Morda pa čez 5 ali 10 let spet poreče, da je migrant. Tokrat lahko iz Šentilja “migrira” v Celje. V podjetje, kjer je solastnik.

Sploh pa, ni bojazni zanj, škoda je izgubljenih štirih let razvoja občine Šentilj.

Izsek iz leta 2015

O tem, da je Žvab migrant in doktoratu. Že leta 2010 se je vpisal na doktorski študij, leta 2015 govoril, da bo tega kmalu končal, 3 leta pozneje pa spletna baza Cobbis nič ne kaže, da bi bilo temu tako. Ko imajo besede malo teže. (Članek vir: https://www.dnevnik.si/1042723036)

M. P.