Šentilj: Krajani Ceršaka še vedno trpijo intenzivni smrad in insekte

(vir: arhiv MP)

Krajani Ceršaka v občini Šentilj so na včerajšnjem zboru krajanov spet opozorili na nevzdržne razmere, ki jih zaradi smradu povzroča bližnja kompostarna. Da se življenjski pogoji ob kompostarni niso izboljšali, kot je bilo obljubljeno, je pritrdil tudi šentiljski župan.

Župan Štefan Žvab navaja, da krajani še vedno trpijo intenzivni smrad in insekte. Večletna prizadevanja za ustreznimi življenjskimi pogoji tako s strani krajanov, civilne iniciative in občine pa še niso obrodila sadov.

Včerajšnji zbor občanov pa naj bi po Žvabovem mnenju pripomogel k hitrejšemu  in učinkovitemu reševanju problema.

Spomnimo. Občinski svet Občine Šentilj je 18. januarja 2018 sprejel sklep, s katerim je podprl prizadevanja organizirane Civilne iniciative Proti kompostarni v Ceršaku. Zahteval se je ponovni nadzor pristojnih inšpekcijskih služb, revizija okoljevarstvenega dovoljenja z namenom odvzema le-tega  ter zagotovitev vseh potrebnih sredstev, ki bodo v postopkih potrebna.

Občina je nato na podlagi sklepa dala pooblastilo za zastopanje in pravno pomoč v zvezi z zadevo Odvetniški družbi Pirc Musar & Lemut Strle iz Ljubljane. Na Inšpektorat RS za okolje in prostor, Gozdarsko inšpekcijo, Inšpekcijo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Policijsko postajo Šentilj so posredovali zahteve za dostop do informacij javnega značaja in zahtevali vse izdane inšpekcijske odločbe, kazenske ovadbe oz. poročila v zvezi z delovanjem kompostarne.

Ker je civilna iniciativa na občino naslovila več zahtev za izredne inšpekcijske nadzore nad delovanjem kompostarne, so zadeve odstopili pristojnim, in sicer Inšpektoratu RS za okolje in prostor, Gradbeni inšpekciji, Gozdarski inšpekciji in Inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Odvetniška pisarna je nato v letu 2018 Ministrstvu za okolje in prostor poslala dopis s pobudo za takojšnje ukrepanje, to je preverbo okoljevarstvenega dovoljenja, naložitev ustreznih ukrepov oz. odvzem okoljevarstvenega dovoljenja in izvedbo celovite presoje vplivov na okolje.

Občina pa je nato 4. septembra 2018 prejela odgovor ministrstva, po katerim je bila podpisana takratna ministrica Irena Majcen. Majcnova je zapisala lastnik kompostarne izvršuje vse inšpekcijske odločbe.

Župan Žvab je ob tem povedal, da je občina navkljub tem navedbam Irene Majcen z aktivnostmi nadaljevala.

Na včerajšnji zbor je občinsko vodstvo povabilo tudi predstavnike institucij, ki se s to problematiko ukvarjajo, a so jim sporočili, da se zbora krajanov ne bodo udeležili.

Prav tako so na zbor povabili še predstavnike podjetja Kogal, vendar so tudi ti sporočili, da jih ne bo.

Župan je ob tem zapisal: “Verjamemo, da bo tokrat pristojno ministrstvo uvidelo, da so na prvem mestu osnovni življenjski pogoji krajanov, ki so tudi prvo merilo pri presoji ustreznosti delovanja take vrste dejavnosti.”

Civilna iniciativa zelo kritična, vse skupaj traja že 17 let

Civilna iniciativa proti kompostarni v Ceršaku je ob tem zapisala: “Pod pretvezo, da se bo sanirala gramozna jama na otoku ob reki Muri, je šentiljsko podjetje Kogal leta 2004 pridobilo gradbeno dovoljenje za izgradnjo začasnega platoja za sanacijo nelegalnega odlagališča odpadkov. Je območje sanirano? NI!”
“V 17 letih je na otoku zraslo novo, še večje odlagališče. In to ne kakovostnega komposta (saj se ta lahko uspešno prodaja), temveč gore odpadnega materiala, ki ne bo nikoli našel svojega mesta na vrtu, ampak kvečjemu v reki Muri, če se ne bo čim prej ustrezno odstranil.
V vseh letih ni bilo, kljub pritožbam krajanov o smradu, narejene izboljšave, ki bi nam omogočala dostojno življenje. Podjetje je imelo možnost, da bi situacijo izboljšalo. Vendar je ni. Zato vztrajamo, da kompostarna ne dobi novega okoljevarstvenega dovoljenja, saj se bo stanje kvečjemu poslabšalo.
Želja lastnika kompostarne, da bi v nadaljevanju na otoku zgradil še dodatni objekt, je posmehovanje krajanom, Občini, državi, Ustavi, zakonom in predpisom.”
Kompostarna Ceršak ob reki Muri. (vir: Civilna iniciativa, FB)

M. P.