Šentilj: Preverite, če ste med tistimi, ki so oproščeni plačila NUSZ

Občina Šentilj lastnike že vseljenih novogradenj obvešča, da imajo možnost podati vlogo za 5-letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), če so predhodno poravnali odmerjeni komunalni prispevek.