Šentilj: Razpisane ponovne volitve v KS Velka

Občinska volilna komisija Občine Šentilj je razpisala ponovne volitve odborov krajevnih skupnosti na območju Krajevne skupnosti Velka, Volilna enota 1 – Zgornja Velka in Volilna enotna 2 – Zgornja Velka 2.

Ponovne volitve bodo v nedeljo, 2. decembra 2018.

Pod obvestilom je podpisana predsednica OVK Šentilj, Vanja Jelen Polanc. Pri tem OVK navaja, da ponovne volitve razpisuje na podlagi 93. in 95. člena Zakona o lokalnih volitvah.

Zakon v 93. členu navaja: “Ponovne volitve se opravijo, če občinska volilna komisija zaradi nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne volitve.”

V 95. členu pa je navedeno, da se ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur opravijo najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa ponovnih volitev.

Iz navedenega je tako razvidno, da je na omenjenih voliščih prišlo do nepravilnosti in je občinska volilna komisija razveljavila glasovanje ter odredila ponovne volitve.

M. P.