nedelja, 16 junija, 2024
Doma Podravje Šentilj: Svetniki potrdili letošnja glavna projekta v občini

Šentilj: Svetniki potrdili letošnja glavna projekta v občini

Seja občinskega sveta (vir: občina)

Glavna projekta Občine Šentilj v letošnjem letu sta gradnja vrtca v Sladkem Vrhu in gradnja krožišča v centru Šentilja, pri odcepu ceste za Sladki vrh, ter rekonstrukcija Maistrovo ceste ob skupnem financiranju občine in države. Tako so v torek na 4. redni seji odločili svetniki šentiljskega občinskega sveta, ko so potrdili občinski proračun za leti 2019 in 2020.

V letu 2019 načrtujejo prihodke v višini 11,8 milijona evrov, naslednje leto pa 17,5 milijona evrov. Pri tem načrtujejo, da bodo v obeh letih pridobili 4,5 milijona evrov iz evropskih skladov, še 0,37 milijona evrov pa iz državnih investicijskih sredstev.

V letošnjem proračunu denar namenjajo še za pripravo dokumentacije za Društveni dom Šentilj, ki bo združeval večnamensko dvorano, glasbeno šolo in večgeneracijski center. Večnamenska športna dvorana bo namenjena tudi za športno vzgojo otrok in bo povezana z bližnjo osnovno šolo. Začetek gradnje je načrtovan za naslednje leto.

Povečujejo tudi sredstva za pomoč na domu, s tem želijo starejšim občanom omogočiti bivanje v domačem okolju. Več denarja namenjajo tudi vzdrževanju kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. Tudi letos bodo subvencionirali male čistilne naprave.

Načrtujejo tudi ustanovitev Javnega komunalnega podjetja, ki bo v lasti Občine Šentilj in bo učinkoviteje zagotavljal servis komunalnih storitev v občini.

V sodelovanju z državo začenjajo projekt mreže kolesarskih poti. V ta namen bo občina pripravila dokumentacijo, v letu 2020 pa je načrtovan začetek gradnje kolesarskih poti.

Novost letošnjega proračuna je sodelovanje občanov pri razporeditvi sredstev v posameznih krajevnih skupnostih oziroma tako imenovani participativni način oblikovanja občinskega proračuna.

Vsaka krajevna skupnost ima na voljo 60 tisoč evrov na leto, občani pa so z glasovanjem prek e-pošte oz. občinske publikacije »Obvestila« lahko glasovali o namenu porabe teh sredstev.

Občinski svet je sprejel še letne programe športa in kulture, zavrnil predlagano višino turistične takse ter sprejel sklep o občinskih priznanjih v letu 2019.

M. P.