Šentilj: V občini še vedno veliko divjih odlagališč

Očistimo okolje. (vir: Občina Šentilj)

Občina Šentilj se je priključila akciji Očistimo Slovenijo 2018 – zadnjič. Ugotovili so, da je na našem prostoru še nekaj divjih odlagališč odpadkov in da kljub vsakoletnemu spomladanskemu čiščenju najdemo ob cestah še vedno precej odpadkov, pločevink in podobno. Oboje je posledica brezbrižnosti posameznikov, ki jim ni mar za čisto in urejeno okolje, pravijo na občini.

Akcija bo potekala naslednjo soboto, 15. septembra 2018.

V občini so zapisali, da je odmetavanje in puščanje odpadkov kjerkoli neprimerno in da moramo za odpadke, ki jih ustvarimo, poskrbeti sami, jih predati pooblaščenim zbiralcem odpadkov, v našem primeru podjetju Saubermacher.

Poskrbeti pa moramo tudi za odpadke, ki so v obliki divjih odlagališč nastali ob ali v gozdovih, pašnikih in podobno. Vsak lastnik zemljišča je namreč odgovoren za stanje na njegovem zemljišču.

Zato občane pozivajo, naj sodelujejo v čistilni akciji. Občina pa lahko pri tem pomaga in zagotovi prevoz odpadkov na dan čistilne akcije (naslednjo soboto) s pomočjo podjetja Saubermacher, lahko pa že pred tem pripeljemo kosovne odpadke v zbirni center v Šentilju.

Občane tudi pozivajo, naj sporočijo lokacije morebitnih divjih odlagališč odpadkov. Lastnike zemljišč bodo tako lahko opozorili, da se na njihovem zemljišču nahajajo odpadki in da je treba z njimi nekaj narediti.

M. P.