ŠENTILJ: ZEMLJA SE ŠE VEDNO PLAZI !!

Občina Šentilj se sooča s hudimi posledicami izredno močnega neprekinjenega deževja preteklih dni. Dež se sicer umirja, vendar plazovi se  zaradi namočenosti zemlje še vedno sprožajo. Plazovi so ogrozili in poškodovali nekaj stanovanjskih objektov, ceste, njive, vodotoki reke Mure so poplavljali in zalivali hiše, drevesa se še vedno podirajo.

Trije objekti so trajno poškodovani in po vsej verjetnosti  več niso primerni za bivanje. Pet družin je trenutno nastanjenih v bivalnih kontejnerjih, za katere iščemo  dolgotrajnejše stanovanjske rešitve. V občini Šentilj smo do sedaj zabeležili 133 plazov na cestni in komunalni infrastrukturi (od tega 80 večjih). Dvajset stanovanjskih hiš je ogroženih zaradi drsenja zemljin. Še dodatnih cca. 300 plazov je nastalo  na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, obseg škode v tem trenutku grobo ocenjujemo na cca. 7,6 milijonov evrov. Vse  družine še zdaj dostopa do svojih domov zaradi neprevoznosti dveh javnih poti. Več odsekov lokalne ceste je poponoma zaprtih za promet (Selnica ob Muri do Zgornje Velke). Več cest je delno prevoznih. Trenutno so na delu vse razpoložljive gradbene enote, ki odpravljajo posledice ujme. Strokovnjaki za geomehaniko in statiko so prav tako na delu. Občane ob tem vljudno prosimo, da še naprej budno spremljajo že nastale plazove in morebitne nove ter jih prijavijo na  telefon 112. Če se sprehajate ob kmetijskih in gozdnih plazovih, bodite  previdni, da ne pride do neljubih poškodb.

K interventnemu reševanju stanja na terenu so v prvi vrsti na pomoč pristopila prostovoljna gasilska društva iz občine Šentilj in sosednjih občin ter Civilna zaščita občine Šentilj in enota Maribor. Delu na terenu se je s strojno opremo pridružila tudi Slovenska vojska. Vsem se iskreno zahvaljujem. Najbolj pa so vam hvaležni občanke in občani naše občine, saj  ste jim in jim še nesebično nudili pomoč. Hvala vam.

Prizadeta območja občine Šentilj sta si skupaj z županom občine Šentilj mag. Štefanom Žvabom ter predstavniki civilne zaščite ogledala tudi državni sekretar za obrambne zadeve ter zadeve varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami dr. Anton Grizold ter predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob. Obiskal nas je tudi obrambni minister Marjan Šarec in minister za naravne vire in okolje Uroš Brežan.

Premier je po ogledu povedal: “Prav je, da si stvari ogledamo tudi na terenu in jasno je, da brez pomoči države ne bo šlo. Država bo pomagala, takšen je tudi dogovor z županom. Občina bo dala zahtevek na ustrezne inštitucije, na podlagi tega pa bomo lahko v roku nekaj dni škodo  popisali, jo povezali z intervencijo in potem tudi ukrepali, tudi finančno.” 

Vsled navedenega smo na pristojne institucije naslovili oceno intervencijskih stroškov v višini 200.000,00 EUR. Sedaj čakamo na potezo vlade, da nam vsaj del teh sredstev tudi povrne. Predali smo tudi preliminarno oceno stroškov sanacije na Ministrstvo za obrambo, Upravo za zaščito in reševanje. V kolikor bo na ravni države ugotovljena dovolj visoka škoda, bodo odredili zbiranje prijav o škodi in posledično lahko  v naslednjem letu pričakujemo finančne učinke.

Vir: Občina Šentilj