Širokopasovno omrežje za vse končno nekoliko bližje

(vir: pixabay.com)

S projektom, poimenovanim RUNE, bodo v treh letih postavili širokopasovno omrežje, ki bo hitrejšo internetno povezavo omogočili okoli 233 tisoč gospodinjstvom in podjetjem na slovenskem podeželju. Ko bo končano bo širokopasovni dostop zagotovljen 90 odstotkom gospodinjstev in podjetjem v državi.

Projekt so pred dnevi predstavili v Šentilju, kjer bodo z gradnjo tudi začeli.

Projekt RUNE bodo izvajali na območjih redke poseljenosti, kjer doslej ni bilo komercialnega interesa slovenskih operaterjev, zato takšna hitrejši internet ni dosegljiv večini gospodinjstev in pravnim osebam izven mestnih središč.

S predstavitve mednarodnega projekta v Šentilju.

Gre za doslej največjo neposredno tujo investicijo v izgradnjo odprtega širokopasovnega optičnega omrežja v Sloveniji, vrednost projekta je ocenjena na 200 milijonov evrov, sofinanciran bo s sredstvi Sklada za širokopasovno povezovanje Evrope, v katerem je zbran kapital s poroštvi Evropske unije, med investitorji sta tudi Evropska komisija in Evropska investicijska banka. Projekt zajema tako Slovenijo kot tudi del Hrvaške (Primorsko-goransko in Istrsko županijo), kamor bodo dodano vložili 60 milijonov evrov.

Projekt RUNE bo uporabnikom omogočal hitrost prenosa do 10 gigabitov (Gb) na sekundo. Gradnja omrežja bo trajala 3 leta in bo zajela približno tretjino vseh gospodinjstev v Sloveniji, ki prostorsko gledano pokrivajo kar 70 odstotkov ozemlja države.  Izvedli bodo 6000 kilometrov medkrajevnega širokopasovnega optičnega omrežja.

Strošek posameznega priključka je ocenjen na okoli 1000 evrov. Kolikšna bo cena priključitve za posameznika, zaenkrat ni znano. Omenja se sicer 150 evrov na modem, kar pa še ni potrjeno.

M. P.