Škoda po pozebi ocenjena na 50 milijonov evrov

Državni sekretar Aleš Irgolič na terenskem ogledu škode po pozebi. (vir: gov.si)

Po prvih ocenah je zadnja pozeba v državi povzročila do 50 milijonov evrov škode, primerljiva naj bi bila s škodo po pozebi v letih 2016 in 2017.

“Država bo pomagala prizadetim v tej nesreči, možni so ukrepi v različnih smereh, oprli pa se bomo na izkušnje preteklih pozeb.”

Tako je včeraj povedal minister za kmetijstvo dr. Jože Podgoršek. Tako minister kot oba državna sekretarja mag. Aleš Irgolič in Anton Harej so si včeraj na različnih koncih Slovenije ogledali škodo po pozebi. Minister je bil na Dolenjskem in v Posavju, državni sekretar Irgolič se je seznanil s stanjem po pozebi na Štajerskem, Harej pa na Primorskem.

Državni sekretar Irgolič je obiskal sadjarsko kmetijo Medved v Zgornji Koreni, sledil je obisk sadjarstva Vrecl v Hočah ter ogled škode na kmetiji Grmek v Kamnici.

Skupna ugotovitev je bila, da je škoda po pozebi izjemno velika, sadjarski del je izjemno prizadet, tudi na nekaterih vinogradniških površinah bodo vidne posledice. Na podlagi bolj podrobnih ocen, ki bodo znane v prihodnjih dneh, pa bodo na ministrstvu pripravili ukrepe za pomoč vsem tem sektorjem. Opozarjajo pa, da je treba počakati, da nevarnosti pozeb dokončno minejo.

Po napovedih bo Uprava RS za zaščito in reševanje opravila oceno škode. Ugotavljali bodo dejansko stanje škode na posameznih legah, nato pa bodo posamezna kmetijska gospodarstva lahko uveljavljala škodni dogodek za odpravo plačila invalidskega in pokojninskega zavarovanja.

Pripravili bodo tudi interventni zakon za pomoč sektorjem in tako iskali rešitve tudi na način, da bo v takšnih primerih omogočen dokup grozdja od drugih slovenskih kmetij ali na kmetijah z dopolnilno dejavnostjo pridelave sadja, tudi možnost dokupa sadja. Možnost so tudi nižje zakupnine za zemljišča v državni lasti.

Na ministrstvu so napovedali tudi razpis za investicije v kmetijska gospodarstva v višini 20 milijonov evrov, za prilagajanje na podnebne spremembe.

M. P.