Sladki Vrh: Sofinanciranje Palominega investicijskega projekta

Vlada je z 8 milijoni evrov podprla Palomin investicijski projekt Impulz B – gradnjo novega poslovno, proizvodnega in skladiščnega objekta z visoko tehnološko opremo za proizvodnjo toaletnega papirja in papirnatih brisač ter s tem 50 novih delovnih mest.

Skupna vrednost celotnega investicijskega projekta Impulz B znaša 44.289.273 evrov (brez davka na dodano vrednost), od tega bo 8 milijonov evrov državnih sredstev.

Investicijski projekt IMPULZ B je Vlada RS uvrstila v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije.

Tako je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dobilo zeleno luč, da Palomi za gradnjo novega poslovno, proizvodnega in skladiščnega objekta z vključeno visoko tehnološko opremo za proizvodnjo toaletnega papirja in papirnatih brisač dodeli subvencijo za upravičene stroške investicije v opredmetena osnovna sredstva do skupne višine 8.081.730 evrov.

V letu 2021 se bo prejemniku izplačalo največ do 519.275 evrov, v letu 2022 največ do 4.732.023 evrov, v letu 2023 največ do 1.378.659 evrov in v letu 2024 največ do 1.451.773 evrov.

S. B.