Slovenija na četrtem mestu po črpanju evropskih sredstev

Seja na Brdu pri Kranju (vir: mag. Monika Kirbiš Rojs, FB)

Na Brdu pri Kranju je bila danes še zadnja izmed pomembnejših aktivnosti – redna letna seja Odbora za spremljanje, kjer so bili prisotni člani odbora in njihovi namestniki, predstavniki Evropske komisije, Ministrstva za finance, Urada za nadzor proračuna in SVRK.

Mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v Službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK), ki je sejo tudi vodila, je po seji sporočila naslednji presek stanja:

Slovenija je na 4. mestu med vsemi državami članicami po črpanju EU sredstev. Dve leti nazaj je bila pod povprečjem.

Programski dokumenti za obdobje 2021-2027 so pripravljeni za formalno oddajo na Evropsko komisijo.

Načrt za okrevanje in odpornost se izvaja, razpisi se objavljajo skladno s časovnico.

Potrjen je prvi izmed čezmejnih programov Slovenija-Avstrija. Razpisi bodo objavljeni v drugi polovici tega leta.

Mag. Monika Kirbiš Rojs se je vsem zahvalila za dobro sodelovanje v zadnjih dveh letih, “bilo je naporno, zgodovinskih izzivov polno, pa vendar pod črto uspešno,” je zapisala.

Več: eu-skladi.si

S. B.