Slovenija po zaslugi ustavnega sodišča vse bližje diktaturi

Tito in Milka Planinc - Milja. (Foto: Twitter)

Ustavno sodišče, kjer ima močno večino trda levica, je dokončno odpravilo odlok Občine Radenci o imenovanju ulic, trgov in naselij, s katerimi je ta Titovo cesto preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije. S to odločitvijo je ustavno sodišče Republiko Slovenijo še bolj oddaljilo od demokratične in pravne države in nas približalo temu, kar smo zavrnili ob osamosvojitvi.

Preimenovanje Ceste osamosvojitve Slovenije nazaj v Titovo je nov škandal trenutne sestave ustavnega sodišča in aktivističnega sojenja na ideološki podlagi. Ustavno sodišče je namreč ponovno vzpostavilo cesto, poimenovano po diktatorju, ki je množično kršil temeljne človekove pravice.

In kako je večina sodnikov utemeljila svojo odločitev? Da je župan s prehitro objavo predpisa občanom in občinskim svetnikom samovoljno onemogočil sprožitev začetka referendumskega postopka. Hkrati je predpisalo, da se do drugačne ureditve za poimenovanje sporne ulice uporablja pred tem veljavni odlok. Vsebinsko sodišče ni odločalo.

Pot do pravice bo trnova
Prvič je cesto občinski svet cesto preimenoval 28. maja 2020, sledila je pobuda za razpis referenduma, do katerega pa na koncu ni prišlo.

Župan Radencev Roman Leljak (Foto: družbena omrežja)

Naslednjič so jo preimenovali s spremembo odloka 29. decembra isto leto, vendar pa so Civilna pobuda Radenci in štirje občinski svetniki na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti novele odloka o preimenovanju ceste.

V pobudi so županu in Občini Radenci očitali več kršitev veljavnih predpisov, a se je ustavno sodišče opredelilo le do očitka o kršenju tretjega odstavka 46. člena zakona lokalni samoupravi, ki govori o 15-dnevnem roku za vložitev zahteve za naknadni referendum, o ostalih očitkih pa se ni izrekalo.

Ustavno sodišče je takrat razveljavilo odlok, ker je Leljak ravnal nepravilno, ko je odlok razglasil pred potekom 15-dnevnega roka, ki je namenjen vložitvi zahteve za razpis referenduma o odloku. Leljak je napovedal ponovno sprejetje odloka o preimenovanju ceste, kar je občinski svet storil na seji 29. junija 2021. Ustavno sodišče je ponovno sprejeti odlok nato zadržalo, zdaj pa odpravilo.

C. Š.

vir: nova24tv.si