Slovenska Bistrica: Aluminium Kety Emmi želi razbremeniti zaposlene

Aluminium Kety Emmi iz Slovenske Bistrice, ki se ukvarja s predelavo aluminija, namerava izvesti spremembo v obratovanju naprave za površinsko zaščito kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z volumnom delovnih kadi 127 kubičnih metrov. Zdaj želijo to povečati za 29,04 kubičnega metra oziroma za 23 odstotkov, na 156,04 kubičnega metra.

Agencija RS za okolje pa navaja, da za napravo za površinsko zaščito kovin (eloksirna naprava) z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov z volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 127 kubičnih metrov, ki se nahaja na lokaciji Kolodvorska 37a, še ni bila izvedena presoja vplivov na okolje in ni bilo izdano okoljevarstveno soglasje.

Zato so podjetju naložili tako presojo vplivov na okolje kot pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Slednje bo nato podlaga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.

Po spremembah bo možno tudi povečanje proizvodnje, vendar v podjetju poudarjajo, da tega ne želijo. S spremembami želijo le razbremeniti zaposlene, ki delajo v treh izmenah in ob vikendih.

Dodajajo, da bodo nameravane spremembe imele majhen vpliv na emisije snovi v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode ter nastanek odpadkov.

Gre za nekdanje podjetje Aha Emmi, ki ga je pred dvema letoma prevzelo poljsko podjetje Aluform in imajo okoli 420 zaposlenih.

Vir: arso.sklep

M. P.