Slovenska Bistrica: Bistriško obvoznico lahko začnejo graditi

Direkcija za infrastrukturo je na razpisu za gradnjo zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici, ki jo vsi težko pričakujejo, med desetimi ponudniki izbrala najnižjo ponudbo, ki jo je v višini 4,47 milijona evrov oddalo podjetje GMW iz Turjancev.

Najpomembnejše merilo razpisa pri izbiri je bila najnižja ponudbena cena, podjetje GMW iz Turjancev bo moralo dela opraviti v 480 dneh od uvedbe v delo.

To pomeni, da bo obvoznica predvidoma zgrajena jeseni 2021.

Ponudbe za izgradnjo obvoznice je poslalo več podjetij, najdražja je bila kar 6,8 milijona evrov.

V sklopu projekta bodo med drugim gradili dobrega 1,3 kilometra dolgo dvopasovno cesto s kolesarsko stezo in stezo za pešce na obeh straneh, priključne ceste, križišča ter odvodnjavanje padavinskih in odpadnih voda. Hkrati bodo poskrbeli za vodovodno, plinsko, telekomunikacijsko in kabelsko omrežje ter elektroenergetsko infrastrukturo.

Za dokončanje obvoznice si v občini prizadevajo že več let, pri tem tudi Impol, eden največjih slovenskih izvoznikov. Bistriški predelovalec aluminija namreč pospešeno povečuje proizvodnjo, zato potrebuje dovolj zmogljivo dobavo elektrike. Ker se se sedanji kablovod pregreva, morajo trenutno, če želijo delovati v sedanjem obsegu proizvodnje, občasno odklapljati posamezne naprave.

M. P.