Slovenska Bistrica: Časovnica gradnje načrtovanih občinskih investicij

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Občina Slovenska Bistrica je objavila terminske roke načrtovanih investicij, ki jih že ali pa jih še nameravajo izvesti v občini. Pri tem sicer navajajo, da je dinamika odvisna tudi od poteka različnih postopkov pri izvajanju javnih naročil, kot so izbira izvajalca zaradi morebitnih revizij, postopki pridobitve gradbenega dovoljenja in podobno, kar lahko spremeni dinamiko izvajanja.

Glede na zdaj znane podatke je načrtovana gradnja z zaključkom naslednja:

  1. Obnova športne dvorane Bistrica: gradnja od oktobra 2021, zaključek ob koncu leta 2022.

2. Izgradnja plezalnega centra: gradnja od oktobra 2021, zaključek v letu 2023.

3. Zeleno parkirišče: gradnja od oktobra 2021, zaključek ob koncu leta 2022.

4. Dograditev vrtca na Keblju: Zaključek do septembra 2021.

5. Kanalizacija Pokoše – II. faza: Gradnja in zaključek v 2. polovici leta 2021.

6. Ureditev avtobusne postaje: Začetek in dokončanje gradnje v letu 2022.

7. Obnova objekta v Vošnjakovi: Zaključeno bo do konca leta 2021.

8. Kolesarska pot Slov. Bistrica – Železniška postaja: Začetek gradnje v juliju 2021, zaključek do konca junija 2022.

Časovnico je občina objavila v sklopu odgovora na svetniško vprašanje občinskega svetnika Petra Cvahteja.

Vir: slovenska-bistrica.si

M. P.