Slovenska Bistrica: Dogradili bodo vrtčevsko enoto Kebelj

Tako lepo bo po izvedeni širitvi vrtca Otona Župančiča v Slovenski Bistrici, enote Kebelj. (vir: občina)

Bistriški občinski svet bo na seji, ki bo v torek, 22. oktobra, med drugim obravnaval tudi gradivo za širitev vrtca Otona Župančiča v Slovenski Bistrici, enote Kebelj.

V tej enoti sta trenutno dva oddelka, pri čemer se oddelek prve starostne skupine (2 do 3 leta) nahaja v prostorih Osnovne šole Kebelj. Oddelek druge starostne skupine (3 do 6 let) pa se nahaja v večnamenskem objektu na naslovu Kebelj 26a, kjer imajo med drugim svoje prostore tudi Prostovoljno gasilsko društvo Kebelj, Krajevna skupnost Kebelj in enota knjižnice.

Do leta 2013 je v enoti Kebelj deloval samo en oddelek. Nato so zaradi povečanega števila vpisa otrok oblikovali še enega. Pri izvajanju predšolskega varstva pa se soočajo s številnimi prostorsko-tehničnimi in drugimi omejitvami.

V vrtcu je trenutno 31 otrok. Število vpisov se z leti povečuje. Zato so se na občini odločili, da bodo k Osnovni šoli Kebelj prizidali prizidek z neto površino 90 kvadratnih metrov, kar bo namenjeno za izvajanje programa vrtca.

Oba oddelka bodo združili, s tem bodo zagotovili tudi večjo prometno varnost otrok, ki se morajo trenutno dnevno večkrat seliti med enotama. Zagotovili bodo tudi ustrezno opremo v vrtcu, pa tudi ustrezne delovne pogoje za zaposlene v tej enoti.

Iz dokumentov je razvidno, da bo prizidek v izmeri 8,5 krat 12,4 metra, notranja višina prostora bo 3 metre. Pred prizidkom in pred obstoječim vrtcem je predvidena pokrita terasa globine 3 metre in dolžine 13,4 metra v višini pritličja.

V notranjosti so predvideni večja igralnica in tri spremni prostori: sanitarije za otroke, prostor za vzgojiteljice in skladiščni prostor.

Vrednost investicije je ocenjena na 212 tisoč evrov (vključno z davkom na dodano vrednost). Izgradnjo bo financirala občina.

Občinski svet bo v torej tako potrjeval Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Vrtec Kebelj, investicijo bodo predvidoma uvrstili v Načrt razvojnih programov v obdobju 2019 – 2022.

Vir: slovenska-bistrica.

M. P.