Slovenska Bistrica: Epidemiološko stanje v občini se slabša

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

V Občini Slovenska Bistrica je že 17 aktivnih okužb z novim koronavirusom, v tednu dni se je število skoraj podvojilo (7. septembra je bilo 9 aktivnih okužb). V občini je bilo skupno doslej potrjenih 48 okužb.

V občini epidemiološko stanje nenehno spremljajo, pred dnevi sta se tako podžupan Stanislav Mlakar in poveljnik Civilne zaščite Branko Hojnik srečala z direktorico Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane Ivo Soršak, strokovno vodjo Zdravstvenega doma Slovenka Bistrica, zdravnico Alenko Antolinc Košat, članom skupine za ravnanje v času epidemije zdravnikom Jernejem Hrenom, s predstavniki Občinskega gasilskega poveljstva, predstavnikom Policijske postaje Slovenska Bistrica in vodjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane. Seznanili so se s posameznimi ukrepi in izmenjali stališča glede izvajanja nadaljnjih preventivnih nalog.

Navedli so, da se epidemiološka slika v občini iz dneva v dan poslabšuje, kljub vsem opozorilom in apelom s strani pristojnih služb iz državnega nivoja. Po napovedih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa se bo število okužb še povečalo.

Za preprečitev tega stanja in v izogib zaostrovanja predvidenih državnih omejevalnih ukrepov občane pozivajo, da dosledno spoštujejo in upoštevajo vse predpisane in priporočene samozaščitne ukrepe (pravilna uporaba zaščitnih maske v vseh zaprtih javnih prostorih, redno umivanje  in razkuževanje rok, ohranjanje distance v razmaku 1,5 metra, redno zračenje prostorov, organiziranje športnih in kulturnih prireditev v skladu z navodili NIJZ ipd.).

V primeru slabega počutja in povišane temperature pa na kontaktirajo osebnega zdravnika in ne hodijo v službo. V kolikor je mogoče se je treba izogibati tudi druženjem z večjim številom ljudi.

Stanje okužb za občino Slovenska Bistrica, vir: Covid-19 Sledilnik, 15. 9. 2020 (ob 7, uri)

M. P.