Slovenska Bistrica: GEA na dobri poti do zgodbe o uspehu

Tovarna olja GEA iz Slovenske Bistrice.

Tovarna olja GEA iz Slovenske Bistrice, ki je vodilni slovenski proizvajalec olj in maščob, je poslovne rezultate v letu 2018 precej izboljšala, kažejo bilance podjetja za lansko leto. Znižali so vhodne stroške blaga, materiala in storitev, investirali več kot dve leti pred tem, proizvedli 5,7 tone več izdelkov kot pred dvema letoma, za plače zaposlenih so namenili 7 odstotkov več kot leta 2017. Podjetje ni zadolženo. 

Čisti prihodki iz prodaje so bili sicer za 2 odstotka nižji kot v letu 2017, vendar pa so te dosegli ob bistveno nižjih stroških blaga, materiala in storitev. Posledično sta bila višja dobiček iz poslovanja in čisti dobiček.

GEA je lani dosegla 25,1 milijona evrov prihodkov, kar je bilo za okoli 600 tisoč evrov manj kot leto pred tem. Stroški blaga, materiala in storitev so bili 21,3 milijona evrov, kar je 1,5 milijona evrov manj kot leto pred tem. Poslovni izid iz poslovanja se je v letu dni potrojil (s 57 tisoč na 192 tisoč evrov), čisti dobiček pa se je povečal za okoli 60 tisoč evrov.

GEA je lani tudi veliko investirala. Za investicije za namenili skoraj 895 tisoč evrov, kar je več kot v dveh preteklih letih skupaj.

Skupna proizvodnja je bila 25.790 ton, kar je približno 1,7 tone več kot leta 2017 in kar 5,8 tone več proizvodov kot leta 2016.

Ob 7 odstotkih višji skupni proizvodnji pa se število zaposlenih v pdojetju ni bistveno spremenilo. Ob koncu leta 2018 je bilo 93 zaposlenih, leto pred tem 97, leta 2016 pa je bilo 95 zaposlenih.

Podjetje je lani doživelo tudi lastniške spremembe, posledično so bile tudi spremembe v vodenju. GEA je prešla v večinsko last uspešnega dolenjskega podjetja PLASTA.

Z dobrim poslovanjem se je povečala tudi dodana vrednost na zaposlenega, ta je bila lani višja za 3 odstotke.

Za plače zaposlenih so lani namenili 1,95 milijona evrov, kar je bilo 7 odstotkov več kot leto pred tem. Celotni stroški dela (z vsemi prispevki, regresom, povračili, jubilejnimi nagradami in podobno) pa so bili 2,65 milijona evrov ali 6 odstotkov višji kot leta 2017.

Iz poročila o poslovanju, javno objavljenem na spletni strani Ajpesa, je razvidno, da so v tovarni GEA lani:

  • utrjevali lastne blagovne znamke na domačem in tujem trgu,
  • uvedli novo polnilno linijo,
  • razširili prodajni asortiman bio olj in
  • uvedli nekatere certifikate kakovosti.

Kakšne načrte imajo za leto 2019?

  • zadržati tržni delež v Republiki Sloveniji in ohraniti vodilni položaj,
  • utrditi tržni delež na tujih trgih,
  • posodobiti tehnološke procese,
  • ohraniti likvidnost in solventnost družbe,
  • na trg vpeljati dva nova proizvoda.

Iz poročila poslovodstva je še razvidno, da so se v letu 2018 srečevali z izredno močnimi pritiski za znižanje cen Geinih izdelkov. Aktivnosti nekaterih konkurenčnih podjetij pa bi verjetno lahko označili z oznako nelojalne konkurence.

V letu 2018 so poslovali pozitivno na vseh ravneh izkaza poslovnega izida, ohranili so dobro likvidnost in solventnost podjetja, zadolženost podjetja je ničelna.

Predsednik uprave Tovarne olja GEA je dr. Igor Hustić, nadzorniki pa so: Franc Frelih (tudi lastnik Plaste), Marjanca Urbič in Zoran Planinšec.

M. P.