Slovenska Bistrica: Gradnja 16 vrstnih hiš padla v vodo

(vir: KS Pragersko - Gaj, FB)

Občina Slovenska Bistrica je na svoji spletni strani objavila sklep o ustavitvi postopka za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vrstne hiše v Gaju pri Pragerskem, saj je investitor odstopil od načrtov. Podjetja v bistvu niti ni več.

Načrti za pripravo segajo že v leto 2008, zdaj pa je investitor občino obvestil, da zazidava ni več aktualna in je kot takšne tudi ni mogoče uresničiti.

Zazidava je bila predvidena na zemljiški parceli št. 441/32 v katastrski občini Gaj, na površini 5.148 kvadratnih metrov. Predvidena je bila parcelacija za gradnjo do največ 16 vrstnih hiš na komunalno opremljenih parcelah z ustrezno cestno infrastrukturo.

Pobudo za pripravo občinskega prostorskega načrta je dalo mariborsko podjetje Spigrad, d. o. o., ki naj bi vse spremembe tudi financiralo. Podjetje ne obstaja več in je že tudi izbrisano iz poslovnega registra.

M. P.