Slovenska Bistrica: Impol 2000 sprejel sklep o izplačilu dividend

Impol Slovenska Bistrica

V četrtek, 21. julija 2022, je družba Impol 2000 na skupščini sprejela sklep o izplačilu dividend delničarjem družbe. Delničarjem bodo izplačali dividende v višini 6,00 evrov bruto na delnico.

Izplačilo dividend bo izplačano do konca septembra 2022, izplačali jih bodo vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil.

Dividende, izplačane fizičnim osebam, se bodo obračunale v višini 6,00 evrov bruto na delnico, Impol 2000, d. d., pa je dolžan pri izplačilu dividend obračunati in odtegniti dohodnino v višini 25 odstotkov.

To pomeni, da bo upravičenec, fizična oseba, prejel 4,50 evra neto na delnico. Prejemnik dividende ne vključi v letno dohodninsko napoved.

Zastaralni rok za izplačilo dividend, ki je 5 let, začne teči 1. oktobra 2022.

Vir: Impol

S. B.