Slovenska Bistrica: Kdo je lastnik Plaste, ki prevzema podjetje Gea

Tovarna olja Gea, d. d., je 7. avgusta 2018 od podjetja Plasta iz Šentruperta na Dolenjskem prejela obvestilo o prevzemni nameri za odkup delnic. Nato so 22. avgusta prejeli še obvestilo o objavi prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic podjetja Gea.

Prevzemna ponudba za odkup vseh delnic Tovarne olja Gea velja do 22. septembra 2018.

Plasta za delnice, ki jih še nima v lasti, ponuja po 5 evrov, delnice je pripravljena plačati v denarju. Toliko so za delnico plačali tudi ostalim prodajalcem, od katerih so kupili 60,11-odstotni delež Gee.

Plasta je večinski delež tovarne olja odkupila od konzorcija družbenikov, ki je delež prodajal več let. Konzorcij so sestavljale družbe okoli skupine KD – KD Group, KD Kapital in KD skladi, ki so v skladu s sporazumom prodale svoj skupaj 26,9-odstotni delež, ob njih pa so deleže prodali še zavarovalnica Adriatic Slovenica, ljubljanska družba za upravljanje TKC, koprski Primorski skladi in družba Apis-Vita iz Frama.

Kdo je lastnik Plaste in kaj imajo v lasti

Franc Frelih

Plasta je podjetje v 100-odstotni lasti Franca Freliha iz Šentruperta na Dolenjskem, po zadnji lestvici revije Manager 18. najbogatejšega Slovenca. Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas, vendar prek nje Frelih obvladuje več povezanih podjetij. 

 

Plasta je lastnica naslednjih podjetij: Dana iz Mirne, S. E. P., ki izdeluje izdelke iz plastičnih mas, Plama-Pur, 60,47-odstotna lastnica podjetja Termoplasti-Plama iz Podgrada in 8,7-odstotna lastnica podjetja Ilirija 1911. Posredno prek navedenih podjetij obvladuje še 30,24-odstotni lastniški delež podjetja IPIL, 100-odstotni delež podjetja Termoplasti-Plama eko in invalidskega podjetja IP Plama-Ter iz Pograda.

Podjetje Dana iz Mirne je Frelih kupil leta 2003. Zadnje podjetje, ki je leta 2016 prešlo v 100-odstotno last Franca Freliha, je Plama-pur. Letos postajajo lastnik podjetja Gea iz Slovenske Bistrice.

Plasta, matično podjetje Franca Freliha iz dolenjskega Šentruperta, izhaja iz družinske obrti, začeli so s proizvodnjo folij in plastičnih vrečk, danes je to skupina več podjetij. Frelih lastništva ni gradil na t. i. menedžerskih odkupih, na Dolenjskem ga zelo spoštujejo.

Podjetje Plasta, ki je v 100-odstotni lasti Franca Freliha.
Podjetje Dana iz Mirne na Dolenjskem.

M. P.