Slovenska Bistrica: Končno objavljen razpis za gradnjo zahodne obvoznice

(vir: impol.si)

Direkcija za infrastrukturo je včeraj objavila razpis, s katerim išče najugodnejšega ponudnika za gradnjo zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici, ki jo v občini in podjetju Impol težko pričakujejo. Impol bo v sklopu projekta hkrati položil tudi kablovod, s katerim si bodo zagotovili zanesljivo energetsko oskrbo.

Za dokončanje obvoznice sta si že več let prizadevala Občina Slovenska Bistrica in Impol, eden največjih slovenskih izvoznikov. Vendar zadnje vlade vse do zdaj v državnih proračunih niso »našle« denarja za to, gre pa za okoli 7 milijonov evrov.

Poslanka mag. Karmen Furman (vir: FB)

Tako bi bilo tudi v letu 2020, če se za dokončanje bistriške zahodne obvoznice ne bi zavzela bistriška poslanka mag. Karmen Furman, podprla jo je celotna poslanska skupina SDS, nato so bili to primorani podpreti tudi ostali poslanci.

Iz včeraj objavljenega razpisa je razvidno, da je rok za oddajo ponudb 27. februar, izbrani izvajalec pa bo moral dela opraviti v 480 dneh od uvedbe v delo.

To pomeni, da bi morala biti obvoznica zgrajena nekje do sredine leta 2021.

V sklopu projekta bodo med drugim gradili dobrega 1,3 kilometra dolgo dvopasovno cesto s kolesarsko stezo in stezo za pešce na obeh straneh, priključne ceste, križišča ter odvodnjavanje padavinskih in odpadnih voda. Hkrati bodo poskrbeli za vodovodno, plinsko, telekomunikacijsko in kabelsko omrežje ter elektroenergetsko infrastrukturo.

Projektantska ocena vrednosti del znaša 7,2 milijona evrov, dejanska cena pa bo znana po izvedbi razpisa.

M. P.