Slovenska Bistrica: Letos za investicije skoraj tretjino več denarja kot lani

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Na zadnji seji bistriškega občinskega sveta so svetniki med drugim obravnavali in potrdili tudi proračun občine za leto 2020, s katerim je predvidena poraba v višini dobrih 32 milijonov evrov. Bistriški župan dr. Ivan Žagar je ob tem dejal, da je proračun razvojno naravnan, za naložbe bodo namenili skoraj polovico denarja.

Za investicije namenjajo skoraj tretjino več denarja kot lani, od tega dobrih 10 milijonov za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Med večjimi projekti je gradnja kanalizacijskega omrežja v Zgornji Polskavi.

V proračunu je predvidenih skoraj 27 milijonov evrov prihodkov, v tem pričakujejo skoraj 5 milijonov evrov iz evropskih skladov in državnega proračuna. Načrtovani proračunski primanjkljaj v višini 5,5 milijona evrov bodo pokrili s 3,5 milijona evrov dodatne zadolžitve in ostankom sredstev iz lanskega proračuna.

Daleč največji projekt je dokončanje kanalizacije na Zgornji Polskavi, naložba je ocenjena na več kot 8 milijonov evrov. Vladna služba za regionalni razvoj za zdaj načrtovanega evropskega denarja v sklopu projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Dravinje zaenkrat sicer še ni potrdila, kljub temu pa so v proračunu rezervirali 1,15 milijona evrov lastnih sredstev.

Dr. Žagar je ob tem za STA povedal: “Če ne dobimo sredstev, ki izhajajo iz dogovora za razvoj regij, bomo morali dinamiko tega projekta popolnoma spremeniti, saj ga iz proračuna nismo sposobni v celoti izpeljati.” Napovedal je tudi prijavo na razpis za sofinanciranje kolesarskih povezav, saj to želijo speljati do železniške postaje.

Na področju ravnanja z odpadnimi vodami je v proračunu na voljo še 1,6 milijona evrov, med drugim tudi za navezavo kanalizacijskega sistema na območju Jožefa in priključitev na čistilno napravo ter nadaljnja gradnja kanalizacijske infrastrukture na tem območju. Za potrebe vodooskrbe bodo namenili 400.000 evrov, za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti pa dobrih 600.000 evrov.

Za področje cest je namenjenih skoraj 8,4 milijona evrov, med drugim tudi za dokončanje gradnje kanalizacije in vodovoda na Tomšičevi ulici in za celovito obnovo Slovenske ulice s priključnimi cestami. Zagotovili so tudi sredstva za dokončanje bazena in parkirišča ob zdravstvenem domu, med večjimi projekti na področju družbenih dejavnosti pa je obnova športne dvorane.

Z okoli 800.000 evri bodo poskrbeli za dokončanje vrtca v Laporju in začetek gradnje prizidka na Keblju. V mestnem središču bodo obnovili še nekdanjo Vošnjakovo osnovno šolo, kjer bo prostore dobila upravna enota.

Tako kot vse ostale občine imajo po županovih navedbah tudi Bistričani težave pri pokrivanju obveznih nalog, saj povprečnina teh ne pokriva v celoti, še posebej po uskladitvi plač v javnem sektorju. Kljub temu so se na občini odločili proračun oblikovati čim bolj razvojno.

M. P.