Slovenska Bistrica: Ministrstvo grad predalo občini

Župan Ivan Žagar in minister dr. Vasko Simoniti

Ministrstvo za kulturo pod vodstvom dr. Vaska Simonitija je predalo grad v Slovenski Bistrici v last tamkajšnji občini.

Že doslej je z gradom upravljala občina oziroma Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

Danes se je župan dr. Ivan Žagar zahvalil ministru dr. Vasku Simonitiju za to odločitev ministrstva.

Ministrstvo za kulturo se je s podpisom pogodbe strinjalo z brezplačnim prenosom gradu na občino, pod pogojem, da občina v naslednjih 15 letih izvede določena investicijska vlaganja. Prenos lastništva gradu, s knjigovodsko vrednostjo 463 tisoč evrov z države na občino je pomemben korak pri zagotavljanju nujnih sanacijskih del, ki bodo omogočila ohranjanje tega pomembnega kulturnega spomenika.

Trenutna situacija narekuje potrebno po čim prejšnji sanaciji strehe gradu, saj so zaradi zamakanja strešne kritine ogrožene dragocene freske v osrednjem grajskem prostoru, Viteški dvorani.

Vir: Ministrstvo za kulturo, Twitter

S. B.