Slovenska Bistrica: Na predlog mag. Karmen Furman vložena zahteva, naj občina postane mestna občina

Slovenska Bistrica (vir: sds.si)

Poslanska skupina SDS je na predlog bistriške poslanke mag. Karmen Furman v parlamentarni postopek vložila predlog, s katerim podelitev statusa Mestne občine že ustanovljeni občini Slovenska Bistrica.

Poslanka mag. Karmen Furman

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru RS in pri delu njegovih delovnih teles bo sodelovala poslanka mag. Karmen Furman.

Status mestne občine lahko dobi občina, ki izpolni zakonske pogoje, da je na njenem območju mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja, to je območja, ki je širše od njenega, ne da bi bilo treba posebej izpeljati postopek za ustanovitev nove občine »kot mestne občine«. Status mestne občine se lahko občini dodeli z zakonom. Pred sprejetjem tega zakona pa ni potreben referendum. Po Zakonu o lokalni samoupravi je pridobitev statusa mestne občine torej odvisna od izpolnjevanja zakonskih meril. Državni zbor o zahtevi mesta, da dobi status mestne občine, odloča po posebnem postopku in s posebnim zakonom.

Občina Slovenska Bistrica je med največjimi v Sloveniji. Meri 260,1 km² in šteje 25.890 prebivalcev. Območje občine je izredno raznoliko, pregledno, zanimivo, velike pa so tudi njene turistične, kulturne in naravne danosti. Gospodarstvo je s svojimi dejavnostmi bistveni dejavnik razvoja in napredka v občini. Prevladuje predelovalna industrija, ki predstavlja 2/3 gospodarstva (vodilna je industrijska cona Impol – proizvodnja kovinskih izdelkov s poudarkom na aluminiju in živilskopredelovalna industrija), sicer pa se približno 25 % podjetij ukvarja z nestoritvenimi dejavnostmi.

V neposredni bližini mesta Slovenska Bistrica je Podjetniška cona Bistrica, ki je na to območje privabila predvsem proizvodno naravnana podjetja iz Slovenije in iz tujine. Predvideno pa je tudi širjenje obrtne cone ob izvozu z avtoceste, kjer naj bi se v prihodnosti razvijala predvsem proizvodna, trgovska, storitvena in gostinska dejavnost.

Največja prednost razvojnih možnosti mesta in občine Slovenska Bistrica je ugodna strateška lega, saj leži na križišču poti v smeri Maribora, Ptuja, Ljubljane in Rogaške Slatine. V neposredni bližini poteka vzhodna smer slovenskega avtocestnega križa, v smeri proti Madžarski in Hrvaški ter na severu proti Avstriji.

Sredi leta 2020 je imela občina približno 25.890 prebivalcev (približno 12.980 moških in 12.910 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 12. mesto. Občina je z 260,1 km² površine 16. po velikosti med vsemi slovenskimi občinami. Občina Slovenska Bistrica ima 40 katastrskih občin, kar jo tudi uvršča med občine z več katastrskimi občinami. Podatki o površini, številu naselij in številu prebivalcev kažejo, da je občina Slovenska Bistrica ena izmed največjih občin v Sloveniji v skupini nemestnih občin.

Sprejem zakona bo imel pozitivne posledice na razvoj lokalne samouprave in decentralizacije.

Predlog zakona (vir: mag. Karmen Furman, FB)

Predlog spremembe zakona je dostopen na povezavi: dz-rs.si

S. B.