Slovenska Bistrica: Novih primerov raka manj od povprečja v državi in regiji

Slovenska Bistrica (vir: Wikipedija)

Podravska občina Slovenska Bistrica sodi po številu prebivalcev med večje v Sloveniji. V gospodarstvu prevladuje predelovalna industrija. Podatki o zdravju občanov in občank kažejo, da je v občini manj raka, umrljivost zaradi vseh vrst raka pa je precej višja od povprečja v državi in višja od povprečja v regiji. Nad povprečjem je umrljivost zaradi samomora.

Občina je razvita v povprečju države, prirast prebivalstva je višji od povprečja, hkrati je v občini manj starejšega prebivalstva od 80 let, višja je tudi izobraženost od povprečja. Nekoliko manjša je stopnja delovne aktivnosti.

Podatki o zdravju v občini, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje, kažejo naslednje stanje.

Telesni fitnes otrok je pod povprečjem, več je tudi prekomerno prehranjenih otrok. Manj pa je rednih in občasnih kadilcev. Visokotveganega opijanja je manj od povprečja, hkrati pa je več prometnih nezgod z alkoholnimi povzročitelji.

Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 18,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7 dni.

Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen pa blizu slovenskemu povprečju. Nekoliko več od povprečja je prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj.

Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.

Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 65,6-odstotna, v Sloveniji pa 65,6 %. Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 77,0 %, v Sloveniji pa 72,4 %.

Rak in umrljivost

Novih primerov raka je manj od povprečja v državi in regiji. Manj je tudi novih primerov raka debelega črevesja in danke ter novih primerov pljučnega raka. Nekoliko manj je tudi novih primerov raka dojke.

Splošna umrljivost je višja od povprečja v državi in nižja od povprečja v regiji. Umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja je približno na ravni povprečja v državi. Na ravni povprečja je tudi umrljivost zaradi pljučnega raka. Umrljivost zaradi vseh vrst raka pa je precej višja od povprečja v državi in višja od povprečja v regiji.

Skrbi pa visoka umrljivost zaradi samomora. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 19.

Vir: nijz.si

S. B.