Slovenska Bistrica: Občina bo uredila Tomšičevo ulico

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Občina Slovenska Bistrica je objavila razpis za ureditev Tomšičeve ulice. Predmet  naročila je ureditev Tomšičeve ulice in v okviru tega izgradnja kanalizacije in vodovoda ter ureditev peš poti. Ponudbe za izvedbo del zbirajo do 31. januarja, rok izvedbe del je 1. avgust 2018. Glede na oceno bo naložba vredna okoli 700 tisoč evrov.

V teku je namreč javno naročilo, kot glavna lokacija ali kraj izvedbe je navedeno blokovsko naselje na območju Tomšičeve ulice in Ulice Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da bo izvedena rekonstrukcija obstoječega sistema kanalizacije blokovskega naselja, ki predvideva gradnjo ločenega sistema kanalizacije oziroma sanitarne kanalizacije ter meteornega kanala.

Deli obstoječih kanalov, ki se bodo ohranili, bodo po rekonstrukciji služili za odvod meteornih vod. Novi meteorni kanal bo služil za razbremenitev obstoječih kanalov.

Skupna dolžina sanitarne kanalizacije je približno 965 metrov.

Vzporedno z ureditvijo kanalizacije bo izvedena tudi rekonstrukcija vodovodnega omrežja na obravnavanem območju blokovskega naselja. Po izgradnji novega primarnega vodovodnega cevovoda LŽ300 leta 2015, ki poteka v območju stadiona in ob Tomšičevi ulici, je dana možnost tudi za obnova dotrajanega vodovodnega omrežja blokovskega naselja.

Vodovodni cevovodi bodo položeni v večjem delu vzporedno s sanitarno kanalizacijo v skupni gradbeni jami, s predpisanimi horizontalnimi in vertikalnimi odmiki. Skupna dolžina vodovoda je približno 1.708 metrov.

M. P.