Slovenska Bistrica: Občina bo zagotovila topel obrok osnovnošolcem in srednješolcem

Fotografija je simbolična. (vir: Občina Slovenska Bistrica)

Zaradi epidemije se šolanje nadaljuje na daljavo, učencem in dijakom bo zagotovljen brezplačen topel obrok. Nekatere občine, ki so prevzele organizacijo kuhanja in razvoza kosil in malic, zato že pozivajo učence, da se prijavijo za prevzem hrane.

Odzivi med občinami so različni. Nekatere občine to zavračajo, češ da nimajo možnosti, druge so objavile poziv le za osnovnošolce.

Občina Slovenska Bistrica pa je zaenkrat med redkimi, ki je poziv objavila tako za osnovnošolce kot srednješolce.

Zapisali so, da bodo osnovne šole in Srednja šola v občini v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica zagotavljale brezplačen topel obrok (dijaško malico) oziroma kosilo za socialno ogrožene učence in dijake.

Prav tako bosta topel obrok oziroma kosilo na voljo tudi vsem učencem, ki bi kosilo potrebovali in ga plačali.

Starše prosijo, da se za vse podrobne informacije obrnejo na šole, ki jih obiskujejo njihovi otroci.

Dodajmo, da brezplačen topel obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačen obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Šola bo za vsakega učenca upravičenost do toplega obroka preverila v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ).

M. P.