Slovenska Bistrica: Občina objavila javno dražbo za prodajo več nezazidanih stavbnih zemljišč

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Občina Slovenska Bistrica je objavila sporočilo o javni dražbi za prodajo več nezazidanih stavbnih zemljišč. Varščina mora biti vplačana najkasneje do 27. septembra 2022, do 24. ure. Javna dražba bo na sedežu občine, v sredo, 28. septembra 2022.

Občina prodaja stavbna zemljišča v katastrskih občinah Bukovec, Cigonca, Kovača vas, Slovenska Bistrica, Spodnja Polskava in Visol.

Izklicne cene so od 10.900 evrov dalje.

Dražitelj je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju države.

Več podatkov je dostopnih na povezavi: slovenska-bistrica.si

S. B.