Slovenska Bistrica: Občina objavila prodajo več nepremičnin

Slovenska Bistrica (vir: Wikipedija)

Občina Slovenska Bistrica je objavila javno dražbo za prodajo 8 nepremičnin, pri čemer je več stavbnih zemljišč, prodajajo stanovanjsko hišo v središču mesta, počitniško hišo na Ošelju in stanovanje. Varščino je treba plačati najpozneje do vključno 24. decembra 2019.

Občina je objavila javno dražbo za prodajo naslednjih nepremičnin:

  1. Nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 544 kvadratnih metrov v katastrski občini (k. o.) v Spodnji Ložnici. Izklicna cena: 9900 evrov.
  2. Nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 827 kvadratnih metrov v k. o. Bukovec – v bližini Zgornje Polskave. Izklicna cena: 20.800 evrov.
  3. Počitniško hišo s pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri 2327 kvadratnih metrov na naslovu Ošelj 19, Šmartno na Pohorju, kjer je bil lociran objekt Počitniškega doma kraljice Marije na Pohorju, namenjen zdravljenju otrok. Zgrajen je bil leta 1930, po drugi svetovni vojni pa v pretežnem delu porušen. Na zemljišču je bil nato ker 1975 zgrajen počitniški objekt, ki ga zdaj prodajajo. Strešna kritina na objektu je bila obnovljena leta 2010. Izklicna cena: 36.667 evrov.
  4. Stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem na Potrčevi ulici 20 v Slovenski Bistrici. Hiša je zapuščena, v slabem stanju in je potrebna celovite obnove. Izklicna cena 77.500 evrov.
  5. Nezazidano stavbno zemljišče s površino 6444 kvadratnih metrov v k. o. Kot, znotraj naselja Lukanja na območju Bistriškega Pohorja. Izklicna cena: 66.500 evrov.
  6. Nezazidano stavbno zemljišče na območju stanovanjske in poslovne pozidave v izmeri 1338 kvadratnih metrov na Pragerskem. Izklicna cena 31.700 evrov.
  7. Nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselij v neposredni bližini avtoceste Maribor – Celje, k. o. Cigonca, v izmeri 1437 kvadratnih metrov. Izklicna cena: 35.200 evrov.
  8. Stanovanje oziroma neizdelan stanovanjski prostor v mansardi večstanovanjskega objekta na naslovu Trg svobode 10 v Slovenski Bistrici, v izmeri 52,17 kvadratnega metra. Izklicna cena: 40.500 evrov.

Dražitelj mora pred pričetkom dražbe plačati varščino. Prav tako mora izpolnjevati pogodbene obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne cene s priloženo številko svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine.

Varščina se plača najkasneje do dne 24.12.2019 do 24. ure.

Več podatkov je dostopnih tukaj: slovenska-bistrica

M. P.