Slovenska Bistrica: Občina prodaja več stavbnih zemljišč

Slovenska Bistrica (vir: Wikipedija)

Občina Slovenska Bistrica je objavila javno zbiranje ponudb za prodajo več stavbnih zemljišč. Rok za oddajo ponudb je 4. julij 2019, izklicne prodajne cene za posamezno zemljišče so od 5.730 evrov do 31.700 evrov, k temu je treba prišeti še davek. Prodajajo pa v katastrskih občinan Bukovec, Kovača vas, Ritoznoj, Slovenska Bistrica in Zgornja ter Spodnja Polskava.

 

Občina Slovenska Bistrica prodaja naslednja zazidljiva zemljišča:

 1. Dve zemljišči v katastrski občini (k. o.) Bukovec v skupni izmeri 1143 kvadratnih metrov. Eno zemljišče je opredeljeno kot nezazidano, drugo pa kot zazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za obe zemljišči je 15.530 evrov (brez davka).
 2. Nezazidano stavbno zemljišče v k. o. Bukovec, površina 822 kvadratnih metrov. Cena: 11.170 evrov.
 3. Nezazidano stavbno zemljišče v k. o. Kovača vas v izmeri 983 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena: 12.000 evrov.
 4. Nezazidano stavbno zemljišče v k. o. Ritoznoj v izmeri 721 kvadratnih metrov. Izhodišča cena: 15.600 evrov.
 5. Nezazidano stavbno zemljišče (3 parcelne številke) v k. o. Ritoznoj, v površini 377 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena: 5.730 evrov.
 6. Nezazidano stavbno zemljišče v k. o. Slovenska Bistrica v površini 220 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena: 7.800 evrov.
 7. Nezazidano stavbno zemljišče v k. o. Slovenska Bistrica v izmeri 394 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena: 18.600 evrov.
 8. Nezazidano stavbno zemljišče v k. o. Slovenska Bistrica v izmeri 212 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena: 7.100 evrov.
 9. Nezazidano stavbno zemljišče v k. o. Slovenska Bistrica v izmeri 816 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena: 27.600 evrov.
 10. Nezazidano stavbno zemljišče v k. o. Spodnja Polskava v izmeri 1.338 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena: 31.700 evrov.
 11. Nezazidano stavbno zemljišče v Zgornji Polskavi v izmeri 416 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena: 17.300 evrov.

Zemljišča so naprodaj po načelu videno – kupljeno. Ponudba je zavezujoča in dokončna. Ponudnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za to.

Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino v višini 10 odstotkov ponujene cene. Varščina se nakaže na račun občine.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino. Rok za oddajo ponudb je vključno do četrtka, 4. julija 2019, do 12. ure.

Več podatkov je dostopnih tukaj: slovenska-bistrica.si

M. P.