Slovenska Bistrica: Občina za dom starejših ne bo uveljavljala polne tržne najemnine

Dom Dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica

Dom starejših v Slovenski Bistrici deluje kot dislocirana enota doma v Poljčanah, v prostorih, ki jih je s pomočjo evropskih sredstev zgradila Občina Slovenska Bistrica. Dom je svoja vrata odprl 1. decembra 2013.

Po pogodbi za sofinanciranje izgradnje iz evropskih skladov Občina Slovenska Bistrica v obdobju petih let objekta ni mogla prodati ali uveljavljati tržne najemnine.

Petletni rok je potekel, občina je zdaj Domu starejših Poljčane posredovala pogodbo o najemu objekta in predlagala plačevanje mesečne najemnine v višini 38.803,24 evra. Znesek so izračunali na podlagi določil Odloka o oddaji stvarnega premoženja, ki je v lasti in upravljanju Občine Slovenska Bistrica in tako, kot to določa zakonodaja.

Dom je nato predlog pogodbe o najemu zavrnil s pojasnilom, da je višina najemnine za pozitivno poslovanje enote nesprejemljiva, najemnina za objekt pa bi povišala ceno oskrbnin. Če bi to obveljalo, se bi najemnine za uporabnike povečale za 20,25 odstotka.

Občina zdaj predlaga bistveno nižjo najemnino, in sicer v višini 12.199,27 evra, kar je toliko, kot znaša strošek amortizacije za objekt.

O tem bodo na prihodnji občinski seji razpravljali občinski svetniki Občine Slovenska Bistrica. Mesečna najemnina pa naj bi veljala od 1. januarja 2019. S tem zneskom oziroma zaradi tega se oskrbnine varovancev v bistriški enoti ne bodo zvišale.

V domu so decembra 2013 sprejeli 124 stanovalcev, od katerih se jih je 65 postopoma preselilo iz poljčanskega doma v svoj domači kraj. Enota nudi možnost dnevnega varstva za 12 uporabnikov, občanom so na voljo tudi kosila po sprejemljivi ceni z možnostjo razvoza na dom.

M. P.