Slovenska Bistrica: Občinski svet o neprofitnih najemninah

Bistriški občinski svet je na včerajšnji seji sprejel sklep, da se letna stopnja neprofitne najemnine za vsa najemna stanovanja, ki so v lasti občine, ne bo spremenila, občina pa bo še naprej subvencionirala razliko.

Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin lahko občine od 1. januarja 2007 naprej zaračunavajo letno stopnjo neprofitne najemnine do največ 4,68 odstotka od vrednosti stanovanja.

Občine pri tem ravnajo različno, v občini Slovenska Bistrica obračunavajo 3,81 odstotka od vrednosti stanovanja. To tudi pomeni, da občina subvencionira razliko najemnin. Na občini ocenjujejo, da bo prihodnje leto za tovrstne subvencije treba zagotoviti okoli 280 tisoč evrov.

Nespremenjeno stopnjo v višini 3,81 odstotka od vrednosti stanovanj je občina predlagala tudi za prihodnje leto. Razlog za to je zaščita socialnega položaja najemnikov občinskih neprofitnih stanovanj.

Tudi na takšen način želijo reševati slab materialni položaj večine najemnikov. Med njimi prevladujejo prejemniki socialnih pomoči kot edini vir preživljanja – so brez zaposlitve, invalidi, matere samohranilke, ljudje v osebnem stečaju in prejemniki minimalnih plač oz. pokojnin. Z letošnjim letom pa se je ekonomski položaj bistveno poslabšal zaradi epidemije, so še navedli na občini.

M. P.