Slovenska Bistrica: Občinski svet potrdil program širitve doma za starejše

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Enota Slovenska Bistrica

Na včerajšnji seji bistriškega občinskega sveta so svetniki potrdili Predinvesticijsko zasnovo in Investicijski program za projekt Nadzidava in prizidava Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, Enota Slovenska Bistrica.

Investicija se bo izvajala v letih 2022 in 2023.

Vrednost investicije je ocenjena na 4.221.717,98 evra po tekočih cenah (vključno z davkom na dodano vrednost).

Iz občinskega proračuna se je financirala izdelava projektne dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja v višini 50.175 evrov (z DDV). Ostala sredstva ocenjena v višini 4.171.596,98 evra bo zagotovilo pristojno ministrstvo.

V sklopu obravnavane investicije je predvidena dozidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoječe stavbe, ki bo omogočila povečanje kapacitet enote Slovenska Bistrica na 12 oddelkov, ki bodo zagotavljali bivanje do 200 starejšim osebam.

Ob tem je predvidena tudi programa nedelujočega dnevnega centra in povečanje spremljajočega zdravstvenega in servisnega programa, predvsem kuhinje.

Ugotavljajo namreč, da velikost kuhinje že pri obstoječi kapaciteti stavbe ne zadošča, saj se v njej pripravlja okrog 80 starostnikom prilagojenih kosil tudi za okoliško prebivalstvo.

Enota v Slovenski Bistrici sicer deluje kot dislocirana enota poljčanskega doma in trenutno lahko sprejme do 124 stanovalcev.

Investicijski program je dostopen na povezavi: slovenska-bistrica.si

M. P.