Slovenska Bistrica: Občinski svetniki obsodili nedavno ravnanje Štajerske varde

Slovenska Bistrica (vir: občina)

Občinski svetniki v Slovenski Bistrici so na četrtkovi seji obsodili nedavni primer nestrpnega in provokativnega ravnanja pripadnikov Štajerske varde na tamkajšnji policijski postaji.

Vlado so ob tem pozvali k čim prejšnjemu sprejemu ustrezne zakonodaje, ki bi pristojnim na tem področju zagotovila učinkovito in zakonito ukrepanje.

Na pobudo dr. Ivana Žagarja, župana Občine Slovenska Bistrica in Ludvika Repoluska, predsednika Krajevne skupnosti Pohorski odred, se je +25. maja 2020 sestal varnostni sosvet Občine Slovenska Bistrica in obravnaval informacijo o zaznanih aktivnostih pripadnikov Štajerske varde na območju občine.

Na zasebnem zemljišču na območju Cigonce, so imeli pripadniki Štajerske varde v dneh 15., 16. in 17. maj 2020 zborovanje s piknikom. Po podatkih iz medijev naj bi jih bilo okoli 50, oblečeni pa so bili v maskirne obleke.

Prebivalce Cigonce in voznike, ki so se vozili po državni cesti skozi Cigonco, na relaciji Slovenska Bistrica – Poljčane, je zmotilo predvsem dejstvo, da je prišlo do zborovanja in druženja ljudi v času, ko je bilo to z državnim odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah ter prepovedi gibanja izven občin, prepovedano. Vardiste so na mestu njihovega zbiranja obiskali tudi novinarji različnih medijskih hiš.

Po končanem druženju na Cigonci, dne 17. maja, se je nato večje število teh oseb, pod vodstvom njihovega vodje Andreja Šiška odpravilo na Policijsko postajo Slovenska Bistrica.

Združeno so odšli do vhoda v objekt in zahtevali pogovor s policisti. Ko sta jih dva policista spustila v predprostor uradnih prostorov (pomočnik komandirja in en policist) so imenovani od policistov zahtevali pojasnilo, zakaj so jih omenjeni nadlegovali in spremljali.

Vardisti so bili precej glasni, vzklikali in pojasnjevali so, da niso drugorazredni državljani in da ne počnejo nobenih prepovedanih dejanj.

Pripadniki varde so na tem mestu ustvarjali napeto vzdušje in bili zelo provokativni. Oba policista sta ravnala mirno, zadržano, profesionalno in razsodno. Pripadnike varde sta poskušala prepričati, da so policisti opravljali le redne nadzore in druge preventivne naloge.

Po daljšem prerekanju so se imenovani od vhoda v objekt odstranili, se pred zgradbo postavili v vrsto, zelo glasno vzklikali njihov pozdrav in se z vozili odpeljali.

Na seji varnostnega sosveta je komandir Policijske postaje Slovenska Bistrica Uroš Kušar pojasnil ukrepanje policistov.

Povedal je, da so policisti pravočasno zaznali zbiranje pripadnikov Štajerske varde na območju Cigonce in da so ugotovili več kršitev določil vladnega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

Policista sta v omenjenem postopku ravnala zakonito in v okviru pooblastil, ki jih imata na podlagi veljavne zakonodaje.

Na podlagi razpoložljivih podatkov v medijih in po pojasnilih komandirja policijske postaje, so tako ocenili tudi vsi člani varnostnega sosveta.

Samo združevanje in aktivnosti omenjene skupine ljudi in morebitnih podobnih drugih skupin v naši državi, ki želijo s svojim izgledom, oblačili in dejavnostmi delovati na istih delovnih področjih, kot uradni državni organi (vojska, policija), v naši zakonodaji sicer ni ustrezno urejeno.

Zaradi tega tudi policisti niso imeli pristojnosti izvajanja drugačnih ukrepov.

Medijsko predstavljanje aktivnosti Štajerske varde na območju bistriške občine je med občani povzročila precej vznemirjenja in poslabšanja občutka varnosti.

Zato so člani varnostnega sosveta takšno ravnanje Štajerske varde obsodili in sprejeli sklep, da se vlado pozove k sprejetju ustrezne zakonodaje, ki bo zagotovila pristojnim organom učinkovito ukrepanje.

Predsednik sosveta je Stanislav Mlakar, ki je tudi bistriški podžupan, je na četrtkovi seji občinskega sveta poročilo o dogodkih skupaj s komandirjem Kušarjem predstavil svetnikom.

Četrtkove seje občinskega sveta se je udeležil tudi Franc Kangler, državni sekretar na notranjem ministrstvu.

Ravnanje vardistov označil za nesprejemljivo in podprl prizadevanja občinskega sveta.

Kot je povedal, je po dogodku v Slovenski Bistrici s člani varde opravil razgovor in jih opozoril, da je to nedopustno in nekorektno do slovenskega policista.

Kangler je izrazil pričakovanje, da bo policija ukrepala po predhodnem posvetovanju z državnim tožilcem. Pojasnil je še, da v parlamentarnih odborih že obravnavajo spremembe zakona o javnem redu in miru, s katerimi bi dali policiji pooblastila, ki bodo preprečila takšna ravnanja. Pričakuje, da bodo zadevo uredili v roku največ treh mesecev.

Sicer pa so se seje občinskega sveta želeli udeležiti tudi predstavniki varde z Andrejem Šiškom na čelu, a jim vstopa niso dovolili. Prizorišče so po zaključku omenjene točke mirno zapustili. Šiško je sicer na svojem Facebooku zapisal, da imajo z lastnikom zemljišča v Cigonci sklenjeno večletno pogodbo za opravljanje svojih aktivnosti, kar nameravajo početi tudi v prihodnje.

M. P.