Slovenska Bistrica: Objavljamo imena novih občinskih svetnikov

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Občinska volilna komisija občine Slovenska Bistrica, ki ji predseduje Jasmina Obrnovnik      Gril, je objavila poročilo o volitvah. Razvidno je, da je na volitvah 18. novembra imelo pravico glasovati 21.141 volivcev in volivk. Glasovalo je 9.059 volivcev ali 42,85 odstotka vseh, ki so imeli to pravico. Neveljavnih je bilo 390 glasovnic.

Izidi glasovanja po posameznih strankah/listah so naslednji:

Zap. št. Stranka/Lista Štev. prej. glasov Odstotek
1. SLS 2181 25,16
2. SDS 2003 23,11
3. SD 1412 16,29
4. DeSUS  794  9,16
5. NSi  761  8,78
6. SMC  657  7,58
7. SNS  565  6,52
8. Zeleni Slovenije  195  2,25
9. Ivan Brbre in skupina volivcev   74  0,85
10. Dobra država   27  0,31

Novoizvoljeni člani 31-občinskega sveta so:

  • SLS (8): Simon Unuk, Karl Kavkler, Blanka Remškar, Dušan Leskovar, Maksimiljan Tramšek, Modest Motaln, Stanislav Mlakar, Marko Berdnik
  • SDS (8): Žarko Furman, mag. Karmen Furman, Matej Arnuš, Uroš Klajderič, Jožef Trol, Srečko Juhart, Drago Capl, Natalija Očko
  • SD (5): Štefan Otorepec, Jožef Trglec, Drago Mahorko, Ludvik Repolusk, dr. Peter Cvahte
  • NSi (3): Darko Sagadin, Patricija Breznikar, Jožef Gorinšek
  • SMC (2): Miro Juhart, Stanislav Zajšek
  • SNS (2): Milan Škerget, Matej Španinger
  • DeSUS (3): Ivan Franc Štrukelj, mag. Lea Ornik, Matej Goričan

Poročilo Občinske volilne komisije občine Slovenska Bistrica je dostopno tukaj: Poročilo

M. P.