Slovenska Bistrica: Objavljen razpis za sofinanciranje fasad objektov, varovanih kot kulturna dediščina

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Občina Slovenska Bistrica je objavila razpis za sofinanciranje fasad objektov varovanih kot kulturna dediščina. Upravičencu se sofinancira vrednost obnove največ v višini 30 odstotkov vrednosti predračuna za obnovo, vendar ne več kot 5000 evrov.

Višina razpisanih sredstev je 50.000 evrov, razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do konca leta 2021.

Upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev so lastniki, solastniki ali investitorji, ki z istimi projekti ne smejo kandidirati na drugih občinskih razpisih.

Pogoji za pridobitev sredstev: stavba v občini Slovenska Bistrica, stavba je v območju kulturno varstvene zaščite, ima pridobljene kulturno varstvene pogoje in soglasje oz. mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Izdelana mora biti predračunska vrednost investicije s popisom del, predvidena investicija se ne sme pričeti pred podpisom pogodbe z občino.

O odobritvi sredstev sofinanciranja bo odločala posebna komisija.

Več podatkov je dostopnih (slovenska-bistrica.si)

M. P.