Slovenska Bistrica: Ocenjevanje škode zaradi posledic potresa konec decembra

Občina Slovenska Bistrica poziva občanke in občane, ki so utrpeli škodo zaradi posledic potresa 29. decembra 2020 in te še niso prijavili, da to storijo najkasneje do torka, 9. februarja 2021.

S sklepom Ministrstva za obrambo, Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje številka 844-4/2021-10-DGZR z dne 15. januarja 2021 se je začel postopek ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020, in sicer:

1. Lokalno infrastrukturo prijavljajo in ocenjujejo pristojne občinske službe.

2. Škodo na objektih zaradi potresa se prijavi na posebnih obrazcih, ki se dobijo v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10 ali na občinski spletni strani:

  • obrazec 3 – ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči,
  • obrazec 4 – ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči.

Obrazci so na voljo na naslednji spletni strani: obcina 

Izpolnjeni obrazci morajo biti posredovani na občino Slovenska Bistrica do torka, 9. februarja 2021.

Spomnimo. 29. decembra je bil zelo močan potres 49 kilometrov južno od Zagreba, z magnitudo 6,1, v Petrinji. V istem dnevu je bilo nato še 7 potresnih sunkov, potres so čutili v številnih krajih v Sloveniji. Vir: ARSO potresi (gov.si)

M. P.