Slovenska Bistrica: Odpirajo dodatne prostore vrtca

Vrtec v Ozki ulici v Slovenski Bistrici.

V Slovenski Bistrici bodo popoldne, ob 16. uri, odprli nove dodatne prostore vrtca. Trioddelčna enota Vrtca Otona Župančiča bo doslej v Ozki ulici, za kar je bistriška občina odštela dobrega 1,2 milijona evrov, dela pa je izvedlo domače gradbeno podjetje Krt Gradbeništvo. Otrokom bo odslej na voljo dodatnih skoraj 800 kvadratnih metrov površin.

Objekt je oblikovan v obliki črke L, tako da so na južni strani dobili sončno notranje dvorišče. Na severozahodni strani je vrtec delno odmaknjen od uličnega niza, kar jim je omogočilo lažji dostop in varnejšo postavitev glavnega vhoda. V vzhodnem delu sta  igralnici s skupnimi sanitarijami in garderobo, v južnem delu pa razdelilna kuhinja s spremnimi prostori, dodaten skupni prostor in tretja igralnica s sanitarijami.

Vse igralnice imajo na voljo odprte pokrite terase.

Ob tem je v osrednjem delu objekta na voljo večnamenska dvorana, ki bo namenjena športnim, družabnim in kulturnim prireditvam, podstrešni del pa so namenili zaposlenim, skladiščenju in kurilnici.

V Slovenski Bistrici so zadnja leta izdatno vlagali v vrtce po vsej občini. Med drugim so obnovili enoto v Črešnjevcu, še pred tem pa enoto v Zgornji Polskavi in zgradili prizidek k vrtcu v Zgornji Ložnici. Letos jih čaka še dokončanje vrtca v Laporju, zgradili bodo dodatni oddelek vrtca v Keblju.

Vrtec Otona Župančiča  so ga poleg bistriške občine ustanovile še občine Oplotnica, Poljčane in Makole. V bistriški občini ima poleg treh enot v mestu še enote v Zgornji in Spodnji Polskavi, Zgornji Ložnici, Pragerskem, Tinju, Keblju in Šmartnem na Pohorju. Skupaj je v občini vpisanih okoli 900 otrok.

M. P.