Slovenska Bistrica: Odprt nov čebelarski center

Foto: TIC Slovenska Bistrica

Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica je v Zgornji Bistrici odprlo nov čebelarski center. V prostorih bodo nadaljevali izobraževalno dejavnost v sklopu čebelarske učne poti medovitih rastlin in vzrejne postaje krajnske sivke. Novi čebelarski center jim bo tako omogočil širitev dejavnosti.

Bistriški čebelarji so gradbeno dovoljenje za objekt pridobili že leta 2012, po podrtju starih temeljev pa so leta 2015 začeli z gradnjo. V objekt so vložili več kot 9000 prostovoljnih delovnih ur, veliko denarnih in materialnih prispevkov donatorjev in simpatizerjev čebelarstva, velik delež pa je prispevala tudi Občina Slovenska Bistrica.

V objektu nameravajo uredili manjšo prodajalno medenih izdelkov, pijač in spominkov, društveno knjižnico s strokovno in literarno vsebino, muzej z eksponati iz okolice in predavalnico, v kateri bodo potekala predavanja in srečanja.

Največji poudarek pa bo na poučevanju predšolske in šolske mladine o pomenu in življenju čebel ter na ohranjanju zdravega okolja. V ta namen so že podpisali dogovor o sodelovanju z občino in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami.

Čebelarski center si bo mogoče ogledati vsako nedeljo popoldne – od aprila do novembra, organiziranim skupinam pa bodo oglede ob poprejšnji najavi omogočili tudi izven obratovalnega časa.

M. P.