Slovenska Bistrica: Otvoritev zahodne obvoznice predvidoma marca 2022

Župan dr. Ivan Žagar, minister za infrastrukturo Andrej Vrtovec in poslanka mag. Karmen Furman.

V sklopu obiska vlade v Podravski regiji je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec najprej obiskal Slovensko Bistrico. Ob ogledu terena, skupaj z županom dr. Ivanom Žagarjem in bistriško poslanko mag. Karmen Furman, so opravili še pregled večjih investicij v občini.

Te je predstavila poslanka mag. Karmen Furman, ki je zapisala:

– izgradnja II. etape zahodne obvoznice: dela potekajo v skladu s terminskim planom (predviden zaključek vseh del marec 2022);

– konec julija 2021 bo uradna otvoritev del na investiciji vozlišče s podvozom na Pragerskem;

– z avgustom se začnejo dela za preplastitev ceste Slovenska Bistrica – Hajdina v dolžini 6,2 km;

– ureditev kolesarske povezave med železniško postajo na Črešnjevcu in mestom Slovenska Bistrica;

– rekonstrukcija križišča pod Jožefom je v zaključni fazi;

– rekonstrukcija ceste Cezlak – Pesek v dolžini 2,7 km (prvi del investicije je zaključen, v teku je razpis za drugi del investicije);

– ureditev križišča Slovenska Bistrica – Ložnica v vrednosti 1,25 milijona evrov (v fazi pridobivanja zemljišč; odsek Ložnica Tepanje, Oplotnica – Ložnica);

– ureditev mostu čez Ložnico v naselju Spodnja Ložnica;

– večja preplastitvena dela na cesti Slovenska Bistrica – Poljčane.

Vir: mag. Karmen Furman, FB

M. P.