Slovenska Bistrica: Pogodba za gradnjo kanalizacije na Zgornji Polskavi podpisana

Podpis pogodbe (vir: bistrican.si)
Bistriški župan dr. Ivan Žagar je konec prejšnjega tedna z izvajalcem del, mariborskim podjetjem Pondus, podpisal pogodbo o izgradnji infrastrukture za odvajanje komunalnih voda na Zgornji Polskavi.

Občina je izgradnjo načrtovala dlje časa, trajalo je več let, preden jim je uspelo pridobiti vso dokumentacijo, zemljišča ter soglasja pristojnih na državni ravni.

Naložbo bo občina izpeljala v sklopu , odpadne vode pa se bodo prek javne kanalizacije stekale v čistilni napravi Pragersko, ki bo v skladu z evropskimi direktivami zagotavljala ustrezno stopnjo čiščenja ter tako zmanjšala vplive na okolje onesnaževalcev aglomeracij.

Vrednost naložbe je ocenjena na 6,2 milijona evrov, kar 75 odstotkov investicije bo sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, nekaj bo prispevala država, preostalo bo šlo iz občinskega proračuna.

Po izvedeni investiciji bo več kot 98 odstotkov celotnega območja priključenega na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in ustreznega čiščenja odpadnih voda, preostali del pa bodo priključili na male čistilne naprave.

Hkrati bo projekt ugodno vplival na zmanjšanje onesnaževanja okolja, saj omogoča izboljšanje stanja oziroma zmanjšanje emisij snovi v podzemne, predvsem pa v površinske vode, zlasti Polskave, posledično pa tudi Dravinje.

Po poročanju portala bistrican.si bo sočasno v veliki meri prišlo tudi do urejanja ulic, ki so prav tako že potrebne ureditve, tako da bo Zgornja Polskava po koncu investicije dobila lepši videz, bistveno pa se bo povečala tudi kakovost bivanja. Odpravili bodo tudi nekatere pretekle težave z meteornimi vodami.

Gradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema bo potekala v naseljih: Zgornja Polskava, Bukovec, Gabernik, Ogljenšak in Pokoše.

Skupna dolžina nove kanalizacije bo skoraj 19 kilometrov. Dela naj bi se začela v roku enega meseca, končana pa naj bi bila v nekaj manj kot dveh letih.

M. P.