Slovenska Bistrica: Preteklo leto uspešno, takšno bo tudi letošnje

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Občina Slovenska Bistrica je v letu 2020 navkljub epidemiji z novim koronavirusom izpeljala večino začrtanih ciljev. Pridobili so nov bazen, v Laporju je bil zgrajen nov vrtec, začela se je gradnja prizidka k Osnovni šoli na Keblju, dokončana je bila obnova Tomšičeve ulice, izgrajena kanalizacija na Pokošah in vse je pripravljeno na graditev zahodne obvoznice, izgradnja se naj bi začela prav danes.

Nove investicije občina načrtuje tudi v letu 2021.

Župan dr. Ivan Žagar je po navedbah portala Bistričan.si povedal, da v teh dneh načrtujejo podpis pogodbe z izvajalcem obnove stare šole v Vošnjakovi, kamor bomo preselili občinsko upravno enoto in še nekatere druge državne institucije, kot je npr. Finančna uprava RS (Furs).

Letos bodo izvedli tudi prepotrebno rekonstrukcijo Dvorane Bistrica in postavili nov plezalni center. V kratkem pa se bodo začela tudi dela na Zgornji Polskavi, kjer je nujno potrebno izgraditi kanalizacijo.

Še januarja pričakujejo tudi vso potrebno dokumentacijo za začetek gradnje vozlišča in podvoza na Pragerskem. Ta naložba bo krepko dvignila kakovost bivanja Pragerčanov.

Načrtujejo tudi postavitev parkirišča med Zdravstvenim domom in športno dvorano, pripravljajo pa tudi vso potrebno dokumentacijo za nadgraditev bistriške enote Doma dr. Jožeta Potrča in dograditev Zdravstvenega doma v Slovenski Bistrici.

Obeta se tudi kolesarska povezava do železniške postaje Slovenska Bistrica oziroma Črešnjevec.

(Vir: Smeli načrti občine)

M. P.