Slovenska Bistrica: Priznanje za požrtvovalnost v boju proti covid-19

Prejemniki znaka za požrtvovalnost (Foto: Občina Slovenska Bistrica)

Župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar je včeraj vročil spominski znak »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«, ki ga je Vlada Republike Slovenije podelila Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica in Zdravstvenemu domu Slovenska Bistrica. 

Na podlagi javnega poziva, ki ga je vlada objavila junija lani in s katerim je javnost  pozvala, da predlaga kandidate za prejem spominskega znaka »Za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«, je občina predlagala Dom dr. Jožeta Potrča, enoto Slovenska Bistrica in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.

Znak je v imenu Doma dr. Jožeta Potrča, enota Slovenska Bistrica prejela direktorica Iva Soršak, v imenu Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica pa direktorica mag. Urška Sedmak.

M. P.