Slovenska Bistrica: Projekt ELENA, sofinanciran s sredstvi Evropske investicijske banke

Slovenska Bistrica (vir: arhiv)

Občina Slovenska Bistrica se je vključila v program ELENA (European Local Energy Assistance), pri tem pa nastopa tudi kot partner projekta ELENA Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES). Poleg občine Slovenska Bistrica so v projekt vključene še tri podravske občine: Makole, Selnica ob Dravi in Duplek.

Projekt, ki se je uradno začel aprila 2021 in bo trajal do marca leta 2024, sofinancira Evropska investicijska banka (EIB).

Konzorcijska pogodba med partnerji vključuje 11 občin in dve podjetji, to so mestne občine Kranj (vodilni partner), Novo mesto in Maribor, občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Makole, Selnica ob Dravi in Duplek ter podjetji ELES, d. o. o., in Pošta Slovenije, d. o. o.

Evropska investicijska banka (EIB) je ukrep ELENA energija prepoznala kot enega boljših projektov trajnostne energije v tem delu Evropske unije.

Sredstva, ki jih banka vlaga za program ELENA, so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov, s ciljem izvedbe energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepov za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev.

Celoten projekt je upravičen do 1.915.940,70 evra tehnične pomoči EIB, pri čemer bo občina Slovenska Bistrica predvidoma pridobila 147.878,64 evra za sofinanciranje izdelave upravičene dokumentacije.

S. B.